Zetman

 
 
 
Zetman zetman Ep.13 20 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.13 20 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.13 20 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.12 20 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.12 20 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.12 20 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.11 20 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.11 20 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.11 20 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.10 15 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.10 15 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.10 15 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.9 13 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.9 13 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.9 13 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.8 8 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.8 8 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.8 8 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.7 6 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.7 6 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.7 6 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.6 1 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.6 1 ตุลาคม 2558

Zetman zetman Ep.6 1 ตุลาคม 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.5 29 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.5 29 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.5 29 กันยายน 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.4 24 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.4 24 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.4 24 กันยายน 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.3 22 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.3 22 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.3 22 กันยายน 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.2 17 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.2 17 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.2 17 กันยายน 2558    

 
 
Zetman zetman Ep.1 15 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.1 15 กันยายน 2558

Zetman zetman Ep.1 15 กันยายน 2558    

 
 
key ::,,,CARTOON,RATE=G,RATING=0,2015-11-16 12:53:31
description ::การเผชิญหน้าระหว่าง 2 วีรบุรุษซึ่งเป็นคู่แข่งกัน เซ็ทและอัลฟาสซ์ โชคชะตาของสองคนนี้และผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเขาเกี่ยวพันกัน เมื่อพวกเขาต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติและกำจัดเหล่าร้าย