คนค้นฅน

 
 
 
คนค้นฅน 14 มีนาคม 2560

คนค้นฅน 14 มีนาคม 2560

คนค้นฅน 14 มีนาคม 2560    

 
 
คนค้นฅน 7 มีนาคม 2560

คนค้นฅน 7 มีนาคม 2560

คนค้นฅน 7 มีนาคม 2560    

 
 
คนค้นฅน 28 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 28 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 28 กุมภาพันธ์ 2560    

 
 
คนค้นฅน 21 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 21 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 21 กุมภาพันธ์ 2560    

 
 
คนค้นฅน 14 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 14 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 14 กุมภาพันธ์ 2560    

 
 
คนค้นฅน 7 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 7 กุมภาพันธ์ 2560

คนค้นฅน 7 กุมภาพันธ์ 2560    

 
 
คนค้นฅน 31 มกราคม 2560

คนค้นฅน 31 มกราคม 2560

คนค้นฅน 31 มกราคม 2560    

 
 
คนค้นฅน 24 มกราคม 2560

คนค้นฅน 24 มกราคม 2560

คนค้นฅน 24 มกราคม 2560    

 
 
key ::,,,SITCOM,RATE=G,RATING=5,2017-07-11 21:55:00
description ::คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เรื่มออกอากาศตอนแรก ในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ แขกรับเชิญ (ในรายการเรียกว่า "คนต้นเรื่อง") ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาส และคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่ง ที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็น)