ชะชะช่าท้ารัก

 
 
 
EP.32 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก ตอนจบ 31 ตุลาคม 2561

EP.32 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก ตอนจบ 31 ตุลาคม 2561

EP.32 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก ตอนจบ 31 ตุลาคม 2561    

 
 
EP.31 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 30 ต.ค.61

EP.31 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 30 ต.ค.61

EP.31 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 30 ต.ค.61    

 
 
EP.30 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 29 ต.ค.61

EP.30 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 29 ต.ค.61

EP.30 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 29 ต.ค.61    

 
 
EP.29 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก  26 ต.ค.61

EP.29 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 26 ต.ค.61

EP.29 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 26 ต.ค.61    

 
 
EP.28 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 25 ต.ค.61

EP.28 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 25 ต.ค.61

EP.28 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 25 ต.ค.61    

 
 
EP.27 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก  24 ต.ค.61

EP.27 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 24 ต.ค.61

EP.27 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 24 ต.ค.61    

 
 
EP.26 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 23 ต.ค.61

EP.26 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 23 ต.ค.61

EP.26 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 23 ต.ค.61    

 
 
EP.25 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 22 ตุลาคม 2561

EP.25 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 22 ตุลาคม 2561

EP.25 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 22 ตุลาคม 2561    

 
 
EP.24 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 19 ต.ค.61

EP.24 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 19 ต.ค.61

EP.24 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 19 ต.ค.61    

 
 
EP.23 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 18 ต.ค.61

EP.23 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 18 ต.ค.61

EP.23 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 18 ต.ค.61    

 
 
EP.22 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก  17 ต.ค.61

EP.22 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 17 ต.ค.61

EP.22 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 17 ต.ค.61    

 
 
EP.21 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 16 ต.ค.61

EP.21 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 16 ต.ค.61

EP.21 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 16 ต.ค.61    

 
 
EP.20 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 15 ต.ค.61

EP.20 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 15 ต.ค.61

EP.20 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 15 ต.ค.61    

 
 
EP.19 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก  12 ต.ค.61

EP.19 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 12 ต.ค.61

EP.19 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 12 ต.ค.61    

 
 
EP.18 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 11 ต.ค.61

EP.18 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 11 ต.ค.61

EP.18 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 11 ต.ค.61    

 
 
EP.17 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 10 ต.ค.61

EP.17 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 10 ต.ค.61

EP.17 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 10 ต.ค.61    

 
 
EP.16 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก  9 ต.ค.61

EP.16 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 9 ต.ค.61

EP.16 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 9 ต.ค.61    

 
 
EP.15 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 8 ต.ค.61

EP.15 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 8 ต.ค.61

EP.15 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 8 ต.ค.61    

 
 
EP.14 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 6 ต.ค.61

EP.14 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 6 ต.ค.61

EP.14 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 6 ต.ค.61    

 
 
EP.13 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 5 ต.ค.61

EP.13 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 5 ต.ค.61

EP.13 (1/4) ชะชะช่า ท้ารัก 5 ต.ค.61    

 
 
key ::,,,COMEDY,RATE=G,RATING=5,2018-11-02 15:15:52
description ::การะเกด กำพร้าแม่มาตั้งแต่สองขวบ เนื่องจากถูกน้าสาวคือ ปานใจ ซึ่งแอบอิจฉาเกลียดชังพี่สาว ปานจิต แม่ของการะเกด มาตั้งแต่ยังสาว มีสาเหตุมาจากรักผู้ชายคนเดียวกันคือ เกริกศักดิ์ พ่อของการะเกด แต่เกริกศักดิ์รักและแต่งงานกับปานจิต ความแค้นสะสมมากขึ้นจนกระทั่งปานใจหาทางฆ่าปานจิตผู้อ่อนแอถึงตายในที่สุด ปานใจใช้เล่ห์มารยาว่าเป็นน้าที่แสนดีและรับใช้เกริกศักดิ์ จนเกริกศักดิ์ใจอ่อนแต่งงานด้วย แต่การแต่งงานไม่ได้ทำให้ปานใจลดความอิจฉาลงได้ เพราะเกริกศักดิ์ทุ่มเทความรักให้การะเกดมากมาย และแม้แต่ กำไลทอง ลูกสาวของปานใจ เกริกศักดิ์ก็ไม่รักเท่าการะเกด