ชาวเดอร์

 
 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 26 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 26 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 26 ตุลาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 19 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 19 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 19 ตุลาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 12 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 12 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 12 ตุลาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 5 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 5 ตุลาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 5 ตุลาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 28 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 28 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 28 กันยายน 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 21 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 21 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 21 กันยายน 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 14 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 14 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 14 กันยายน 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 7 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 7 กันยายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 7 กันยายน 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 31 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 31 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 31 สิงหาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 24 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 24 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 24 สิงหาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 17 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 17 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 17 สิงหาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 10 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 10 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 10 สิงหาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 3 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 3 สิงหาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 3 สิงหาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 27 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 27 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 27 กรกฎาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 20 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 20 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 20 กรกฎาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 13 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 13 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 13 กรกฎาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 6 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 6 กรกฎาคม 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 6 กรกฎาคม 2561    

 
 
Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 29 มิถุนายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 29 มิถุนายน 2561

Chowder ชาวเดอร์ ชาวเดอร์ 29 มิถุนายน 2561    

 
 
key ::,,,CARTOON,RATE=G,RATING=0,2018-03-06 17:34:39
description ::ชาวเดอร์กุ๊กฝึกหัดที่มาเรียนทำอาหารกับ "มุง" (Mung Daal) ซึ่งเป็นกุ๊กที่มีประสบการณ์ และมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง โดยมี "ทรัฟเฟิล" (Truffles) เป็นภรรยาของมุง ทรัฟเฟิลมีหน้าที่รับออเดอร์และเก็บเงินในร้านอาหารของมุง และมี "ชนิทเซล" (Shnitzel) เป็นผู้ช่วยกุ๊กของมุง ชนิทเซลไม่สามารถพูดภาษาคนได้ ซึ่งจะมีแต่ตัวละครในเรื่องเท่านั้นที่สามารถฟังที่ชนิทเซลพูดออกได้ ชาวเดอร์ซึ่งเป็นเพียงแค่กุ๊กฝึกหัด ได้ก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆนานาให้กับมุงและครัวของเขาเป็นประจำ แต่ชาวเดอร์ก็มีความน่ารักสดใส และกินเก่งมาก ชาวเดอร์สามารถกินทุกอย่างที่เป็นทั้งของกินและไม่ใช่ของกิน