ซีรี่ย์ญี่ปุ่นsongkhramchiwitochinสงครา

 
 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.2

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.2

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.2    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.1

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.1

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.1    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.3

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.3

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.3    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.4

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.4

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.4    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.6

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.6

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.6    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.5

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.5

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.5    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.8

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.8

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.8    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.7

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.7

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.7    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.10

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.10

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.10    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.9

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.9

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.9    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.13

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.13

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.13    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.12

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.12

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.12    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.11

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.11

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.11    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.14

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.14

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.14    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.16

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.16

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.16    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.15

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.15

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.15    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.17

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.17

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.17    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.18

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.18

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.18    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.19

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.19

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.19    

 
 
Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.20

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.20

Songkhram Chiwit O Chin สงครามชีวิต โอชิน Ep.20    

 
 
key ::
description ::เรื่อง Oshin ครอบคลุมกินเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี 1906 ซึ่งโอชินมีอายุหกขวบ และจบลงในปี 1983 เริ่มต้นเรื่องด้วยบรรดา สมาชิกตระกูลทาโนคุระกำลังจะเปิดห้างสรรพสินค้าสาขาที่ 17 แต่แล้วโอชินซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของครอบครัว กลับหลบหนีหายไปโดยไม่บอกกล่าว ถัดจากนั้นหลายชายบุญธรรมก็อาศัยไหวพริบ ออกติดตามจนพบตัวคุณย่า ทั้งสองจึงเดินทางตระเวนไปตามเมืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตของหญิงชรา พร้อม ๆ กับคำบอกเล่าถึงทุกข์สุขต่างๆ