ซีรี่ย์เกาหลีflowerboyramyunshopนายตัว

 
 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.16

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.16

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.16    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.15

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.15

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.15    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.14

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.14

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.14    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.13

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.13

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.13    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.12

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.12

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.12    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.11

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.11

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.11    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.10

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.10

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.10    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.9

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.9

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.9    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.8

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.8

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.8    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.7

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.7

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.7    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.6

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.6

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.6    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.5

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.5

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.5    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.4

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.4

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.4    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.3

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.3

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.3    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.2

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.2

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.2    

 
 
Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.1

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.1

Flower Boy Ramyun Shop นายตัวร้าย กับ ยัยราเมน Ep.1    

 
 
key ::
description ::ชาชีซู (รับบทโดย จองอิลอู) ชายหนุ่มที่เกิดมาในครอบครัวมั่งคั่ง ลูกชายเพียงคนเดียวของท่านประธานชา เจ้าของบริษัทชาซอง ธุรกิจอาหารอันดับหนึ่งของเกาหลี ชีซู ไปเรียนภาษาที่อังกฤษถึง 2 ปี แต่ทว่าทักษะทางภาษาเขากลับไม่พัฒนาเท่าที่ควร ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับเกาหลี