ตะกรุดโทน

 
 
 
EP.16 (1/7) ตะกรุดโทนตอนจบ 7 ธันวาคม 2562

EP.16 (1/7) ตะกรุดโทนตอนจบ 7 ธันวาคม 2562

EP.16 (1/7) ตะกรุดโทนตอนจบ 7 ธันวาคม 2562    

 
 
EP.15 (1/7) ตะกรุดโทน 6 ธันวาคม 2562

EP.15 (1/7) ตะกรุดโทน 6 ธันวาคม 2562

EP.15 (1/7) ตะกรุดโทน 6 ธันวาคม 2562    

 
 
EP.14 (1/7) ตะกรุดโทน 1 ธันวาคม 2562

EP.14 (1/7) ตะกรุดโทน 1 ธันวาคม 2562

EP.14 (1/7) ตะกรุดโทน 1 ธันวาคม 2562    

 
 
EP.13 (1/7) ตะกรุดโทน 30 พฤศจิกายน 2562

EP.13 (1/7) ตะกรุดโทน 30 พฤศจิกายน 2562

EP.13 (1/7) ตะกรุดโทน 30 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.12 (1/7) ตะกรุดโทน 29 พฤศจิกายน 2562

EP.12 (1/7) ตะกรุดโทน 29 พฤศจิกายน 2562

EP.12 (1/7) ตะกรุดโทน 29 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.11 (1/7) ตะกรุดโทน 24 พฤศจิกายน 2562

EP.11 (1/7) ตะกรุดโทน 24 พฤศจิกายน 2562

EP.11 (1/7) ตะกรุดโทน 24 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.10 (1/7) ตะกรุดโทน 23 พฤศจิกายน 2562

EP.10 (1/7) ตะกรุดโทน 23 พฤศจิกายน 2562

EP.10 (1/7) ตะกรุดโทน 23 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.9 (1/7) ตะกรุดโทน 22 พฤศจิกายน 2562

EP.9 (1/7) ตะกรุดโทน 22 พฤศจิกายน 2562

EP.9 (1/7) ตะกรุดโทน 22 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.8 (1/7) ตะกรุดโทน 17 พฤศจิกายน 2562

EP.8 (1/7) ตะกรุดโทน 17 พฤศจิกายน 2562

EP.8 (1/7) ตะกรุดโทน 17 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.7 (1/7) ตะกรุดโทน 16 พฤศจิกายน 2562

EP.7 (1/7) ตะกรุดโทน 16 พฤศจิกายน 2562

EP.7 (1/7) ตะกรุดโทน 16 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.6 (1/7) ตะกรุดโทน 15 พฤศจิกายน 2562

EP.6 (1/7) ตะกรุดโทน 15 พฤศจิกายน 2562

EP.6 (1/7) ตะกรุดโทน 15 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.5 (1/7) ตะกรุดโทน 10 พฤศจิกายน 2562

EP.5 (1/7) ตะกรุดโทน 10 พฤศจิกายน 2562

EP.5 (1/7) ตะกรุดโทน 10 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.4 (1/7) ตะกรุดโทน 9 พฤศจิกายน 2562

EP.4 (1/7) ตะกรุดโทน 9 พฤศจิกายน 2562

EP.4 (1/7) ตะกรุดโทน 9 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.3 (1/7) ตะกรุดโทน 8 พฤศจิกายน 2562

EP.3 (1/7) ตะกรุดโทน 8 พฤศจิกายน 2562

EP.3 (1/7) ตะกรุดโทน 8 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.2 (1/7) ตะกรุดโทน 3 พฤศจิกายน 2562

EP.2 (1/7) ตะกรุดโทน 3 พฤศจิกายน 2562

EP.2 (1/7) ตะกรุดโทน 3 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.1 (1/7) ตะกรุดโทนตอนแรก 2 พฤศจิกายน 2562

EP.1 (1/7) ตะกรุดโทนตอนแรก 2 พฤศจิกายน 2562

EP.1 (1/7) ตะกรุดโทนตอนแรก 2 พฤศจิกายน 2562    

 
 
key ::,,,DRAMA,RATE=G,RATING=0,2019-11-25 11:25:12
description ::เมื่ออานุภาพของตะกรุดโทน และเหล็กไหล รวมไปถึงทองคำเถื่อน นำมาซึ่งความโลภและการตามล่าเพื่อครอบครอง ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เช่นเขา จึงต้องร่วมมือกับอดีตนักโทษหนุ่มเพื่อกำจัดเหล่าร้าย โดยมีชีวิตและหัวใจเป็นเดิมพัน