นายฮ้อยทมิฬ

 
 
 
EP.17 (1/7) นายฮ้อยทมิฬตอนจบ 27 พฤศจิกายน 2560

EP.17 (1/7) นายฮ้อยทมิฬตอนจบ 27 พฤศจิกายน 2560

EP.17 (1/7) นายฮ้อยทมิฬตอนจบ 27 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.16 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 22 พฤศจิกายน 2560

EP.16 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 22 พฤศจิกายน 2560

EP.16 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 22 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.15 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 20 พฤศจิกายน 2560

EP.15 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 20 พฤศจิกายน 2560

EP.15 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 20 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.14 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 14 พฤศจิกายน 2560

EP.14 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 14 พฤศจิกายน 2560

EP.14 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 14 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.13 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 13 พฤศจิกายน 2560

EP.13 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 13 พฤศจิกายน 2560

EP.13 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 13 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.12 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 7 พฤศจิกายน 2560

EP.12 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 7 พฤศจิกายน 2560

EP.12 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 7 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.11 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 6 พฤศจิกายน 2560

EP.11 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 6 พฤศจิกายน 2560

EP.11 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 6 พฤศจิกายน 2560    

 
 
EP.10 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 31 ตุลาคม 2560

EP.10 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 31 ตุลาคม 2560

EP.10 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 31 ตุลาคม 2560    

 
 
EP.8 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 18 ตุลาคม 2560

EP.8 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 18 ตุลาคม 2560

EP.8 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 18 ตุลาคม 2560    

 
 
EP.7 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 16 ตุลาคม 2560

EP.7 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 16 ตุลาคม 2560

EP.7 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 16 ตุลาคม 2560    

 
 
EP.6 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 11 ตุลาคม 2560

EP.6 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 11 ตุลาคม 2560

EP.6 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 11 ตุลาคม 2560    

 
 
EP.5 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 9 ตุลาคม 2560

EP.5 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 9 ตุลาคม 2560

EP.5 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 9 ตุลาคม 2560    

 
 
EP.4 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 3 ตุลาคม 2560

EP.4 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 3 ตุลาคม 2560

EP.4 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 3 ตุลาคม 2560    

 
 
EP.3 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 2 ตุลาคม 2560

EP.3 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 2 ตุลาคม 2560

EP.3 (1/7) นายฮ้อยทมิฬ 2 ตุลาคม 2560    

 
 
key ::,,,DRAMA,RATE=15+,RATING=0,2017-10-04 11:29:59
description ::ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ก่อนปี 2500 ความแห้งแล้งทวีความรุนแรง ความหวังเดียวของชาวบ้านอยู่ที่ นายฮ้อยเคน (ภัทรเดช สงวนความดี) นายฮ้อยค้าควายผู้มีความชำนาญพาทัพควายเดินทางผ่านที่กันดาร ชาวบ้านนับถือเขาว่าเป็นคนหนังเหนียว สู้ได้ทั้งโจรและสัตว์ อยู่ยงคงกระพัน สัตว์มีพิษไม่กล้าเข้าใกล้ ผีสางนางไม้ก็ปราบได้ แม้ควายและลูกน้องเจ็บป่วย ก็ใช้สมุนไพรรักษาหาย จนถูกขนานนามว่า นายฮ้อยทมิฬ