พันธกานต์รัก

 
 
 
P.14 (1/7) พันธกานต์รัก (ตอนจบ)  | 12 มิ.ย. 61 | ช่อง7

P.14 (1/7) พันธกานต์รัก (ตอนจบ) | 12 มิ.ย. 61 | ช่อง7

P.14 (1/7) พันธกานต์รัก (ตอนจบ) | 12 มิ.ย. 61 | ช่อง7    

 
key ::,,,COMEDY,RATE=G,RATING=0,2018-05-30 11:01:43
description ::พันธกานต์ (อาทิตย์ วิบูลย์พาณิชย์) ทายาทของ แสนคม คมน์พิมุกต์ (มนตรี เจนอักษร) นักธุรกิจเจ้าของบริษัทผลิตสื่อครบวงจร คมน์พิมุกต์ กรุ๊ป เขาเพิ่งเรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศ เมื่อเขารู้ว่า ช่อม่วง (สาวิตรี สามิภักดิ์) อนุภรรยาของพ่อจะรับอุปการะ พระพาย (มุกดา นรินทร์รักษ์) เด็กสาวที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดมาอยู่ร่วมบ้าน ก็บุกไปอาละวาดที่บริษัท เขาไม่เคยนับถือช่อม่วงเป็นแม่ และทำทุกทางเพื่อไล่เธอกับ ทองเอก (รณเดช วงศาโรจน์) ลูกชายของเธอออกจากบ้าน