•  

  ละครเทิดพระเกียรติ 9 ของเธอคือความพอเพียง 7 พฤศจิกายน 2560


  ละครเทิดพระเกียรติ 9 ของเธอคือความพอเพียง
   
   
  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “สถาบัน INner Acting” ได้จัดทำภาพยนตร์ “9 ของเธอคือความพอเพียง” เป็นการถ่ายทอดพระราชดำรัส ความพอเพียง ที่ทรงวางแนวทางการดำเนินชีวิต ไว้ให้กับเหล่า พสกนิกรชาวไทย อำนวยการสร้าง&กำกับโดย : อานนท์ พงษ์ประเสริฐ บทภาพยนตร์โดย : อานนท์ พงษ์ประเสริฐ ผลิตโดย : ทีมงานสถาบัน INner Acting นำแสดงโดย : นักแสดงสถาบัน INner Acting เพลงประกอบละคร : เสียงจากลูกของพ่อ , เชื่อได้เลย Morning Ray https://youtu.be/rRIV8Yp6lpE สถานที่ถ่ายทำ : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (นพวงศ์) , ครัวกล้วยกล้วย จิ้มจุ่ม&หมูกระทะ (ไทรน้อย) **ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดในภาพยนตร์ เรื่องนี้ที่มิได้เอ่ยนาม ขอให้ทุกท่านได้พบความเป็นศิริมงคลในชีวิตของท่านสืบไป ภาพยนตร์เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 3 มุมใหญ่ๆ ก็คือ เรื่องราวของคนในครอบครัว เรื่องราวของพนักงานออฟฟิศ และเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่ง โดยที่ทั้ง 3 เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกัน เป็นการดำเนินเรื่องในออฟฟิศแห่งหนึ่ง ที่ใกล้จะล้มละลาย เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี จึงมีการจ้างวานผู้บริหารคนใหม่ มาบริหารแทน ซึ่งลูกๆก็รู้สึกไม่พอใจ ในสิ่งที่พ่อทำ ด้วยการเอาคนอื่นมาแทนที่ตน เมื่อเกิดภาวะของความยากจน พนักงานจึงหาทางพึ่งอื่น อาทิเช่น พึ่งเรื่องโชคลาง จนเกินความพอดี ทำให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาอย่างมากมาย ส่วนกลุ่มเด็กๆมักจะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ในเรื่องของการคบเพื่อนซึ่งพบอย่างมากในสังคมไทย **ภาพยนตร์เรื่องนี้มิได้แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรใดๆ เกิดขึ้นจากที่มีหลายฝ่าย หลายหน่วยงานจึงเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นภาพยนตร์ที่มีสาระในความบันเทิง จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดเด็กรุ่นใหม่ โดยใช้ ปรัชญาความพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9
   

ละครเทิดพระเกียรติ9ของเธอคือความพอเพียง

 
 
 
ละครเทิดพระเกียรติ 9 ของเธอคือความพอเพียง 7 พฤศจิกายน 2560

ละครเทิดพระเกียรติ 9 ของเธอคือความพอเพียง 7 พฤศจิกายน 2560

ละครเทิดพระเกียรติ 9 ของเธอคือความพอเพียง 7 พฤศจิกายน 2560    

key :