key ::,,,COMEDY,RATE=G,RATING=5,2018-04-23 11:36:15
description :: สกาวเดือน หรือ กระต่าย เดินทางกลับเมืองไทยพร้อม วิสุทธิ์ ผู้เป็นพ่อ เป็นครั้งแรกที่กระต่ายได้มาบ้านเกิดของพ่อ เพราะเธอเกิดและเติบโตที่ฝรั่งเศส หลวงราชไมตรี รู้ความจริงที่วิสุทธิ์แอบปกปิดเรื่องลูกสาวนอกสมรส จึงตามวิสุทธิ์และกระต่ายกลับมาที่กรุงเทพฯ คุณหลวงสั่งให้วิสุทธิ์กลับไปแต่งงานกับลูกสาวท่านทูต โดยทิ้งกระต่ายไว้ที่บ้านราชไมตรี กระต่ายไม่อยากอยู่จึงหาทางหนี คุณหลวงจึงจับกระต่ายไปไว้ไร่ที่ศรีราชา โดยมี เพ็ญลักษณ์ หรือ อาเล็ก เป็นคนดูแล