•  

  EP.109 (1/5) สังข์ทอง ย้อนหลัง 10 มี.ค.62

  EP.109 (2/5) สังข์ทอง ย้อนหลัง 10 มี.ค.62

  EP.109 (3/5) สังข์ทอง ย้อนหลัง 10 มี.ค.62

  EP.109 (4/5) สังข์ทอง ย้อนหลัง 10 มี.ค.62

  EP.109 (5/5) สังข์ทอง ย้อนหลัง 10 มี.ค.62
   
   
  กาลปางก่อน มีท้าวยศวิมล ครองเมืองพรหมนคร ท้าวยศวิมลมีมเหสีสององค์ มเหสีฝ่ายขวาชื่อ "จันเทวี" มเหสีฝ่ายซ้ายชื่อ "จันทา" ต่อมามเหสีทั้งสองทรงครรภ์ โหรทำนายว่าบุตร ของมเหสีฝ่ายขวาเป็นชาย ส่วนมเหสีฝ่ายซ้ายเป็นหญิง เมื่อครบกำหนดคลอด มเหสีจันเทวีก็คลอดโอรสออกมาเป็นหอยสังข์ ทำให้มเหสีจันทาจึงใส่ร้ายจนพระเจ้าพรหมทัตหลงเชื่อ ขับไล่พระนางจันเทวีออกจากพระราชวัง นางจันเทวีเดินทางด้วยความยากลำบาก เมื่อถึงชายป่านอกเมือง ยายตาสองคนสงสารจึกชวนให้พักอยู่ด้วย วันหนึ่งนางจันเทวีออกจากบ้านไปช่วยตายายเก็บผักหักฟืน ลูกน้อยในหอยสังข์ก็ออกจากรูปหอยสังข์ช่วยปัดกวาดบ้านเรือน และหุงหาอาหารไว้ พอเสร็จก็กลับเข้าไปในรูปหอยสังข์ตามเดิม พระนางกลับมาก็แปลกใจว่าใครมาช่วยทำงาน พระนางจันเทวีอยากรู้ว่าเป็นใคร วันหนึ่งจึงทำทีออกจากบ้านไปป่าเช่นเคย แต่แล้วก็ย้อยกลับมาที่บ้าน โอรสในหอยสังข์ก็ออกมาทำงานบ้าน พระนางจันเทวีเห็นโอรสเป็นมนุษย์ก็ดีใจ จึงทุบหอยสังข์เสียและกอดโอรสด้วย ความยินดี และตั้งชื่อให้ว่า ” สังข์ทอง ”
   

สังข์ทอง

 
 
 
EP.108 (1/5) สังข์ทอง 9 มี.ค.62

EP.108 (1/5) สังข์ทอง 9 มี.ค.62

EP.108 (1/5) สังข์ทอง 9 มี.ค.62    

key :    

 
 
EP.107 (1/5) สังข์ทอง 3 มี.ค.62

EP.107 (1/5) สังข์ทอง 3 มี.ค.62

EP.107 (1/5) สังข์ทอง 3 มี.ค.62    

key :    

 
 
EP.106 (1/5) สังข์ทอง 2 มี.ค.62

EP.106 (1/5) สังข์ทอง 2 มี.ค.62

EP.106 (1/5) สังข์ทอง 2 มี.ค.62    

key :    

 
 
EP.105 (1/5) สังข์ทอง 24 ก.พ.62

EP.105 (1/5) สังข์ทอง 24 ก.พ.62

EP.105 (1/5) สังข์ทอง 24 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.104 (1/5) สังข์ทอง 23 ก.พ.62

EP.104 (1/5) สังข์ทอง 23 ก.พ.62

EP.104 (1/5) สังข์ทอง 23 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.103 (4/5) สังข์ทอง 17 กุมภาพันธ์ 2562

EP.103 (4/5) สังข์ทอง 17 กุมภาพันธ์ 2562

EP.103 (4/5) สังข์ทอง 17 กุมภาพันธ์ 2562    

key :    

 
 
EP.102 (1/5) สังข์ทอง 16 ก.พ.62

EP.102 (1/5) สังข์ทอง 16 ก.พ.62

EP.102 (1/5) สังข์ทอง 16 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.100 (1/5) สังข์ทอง 9 ก.พ.62

EP.100 (1/5) สังข์ทอง 9 ก.พ.62

EP.100 (1/5) สังข์ทอง 9 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.99 (1/5) สังข์ทอง 3 กุมภาพันธ์ 2562

EP.99 (1/5) สังข์ทอง 3 กุมภาพันธ์ 2562

EP.99 (1/5) สังข์ทอง 3 กุมภาพันธ์ 2562    

key :    

 
 
EP.98 (1/5) สังข์ทอง 2 ก.พ.62

EP.98 (1/5) สังข์ทอง 2 ก.พ.62

EP.98 (1/5) สังข์ทอง 2 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.97 (1/5) สังข์ทอง 27 มกราคม 2562

EP.97 (1/5) สังข์ทอง 27 มกราคม 2562

EP.97 (1/5) สังข์ทอง 27 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.96 (1/5) สังข์ทอง 26 ม.ค.62

EP.96 (1/5) สังข์ทอง 26 ม.ค.62

EP.96 (1/5) สังข์ทอง 26 ม.ค.62    

key :    

 
 
EP.95 (1/5) สังข์ทอง 20 มกราคม 2562

EP.95 (1/5) สังข์ทอง 20 มกราคม 2562

EP.95 (1/5) สังข์ทอง 20 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.94 (1/5) สังข์ทอง 19 ม.ค.62

EP.94 (1/5) สังข์ทอง 19 ม.ค.62

EP.94 (1/5) สังข์ทอง 19 ม.ค.62    

key :    

 
 
EP.93 (1/5) สังข์ทอง 13 มกราคม 2562

EP.93 (1/5) สังข์ทอง 13 มกราคม 2562

EP.93 (1/5) สังข์ทอง 13 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.92 (1/5) สังข์ทอง 12 ม.ค.62

EP.92 (1/5) สังข์ทอง 12 ม.ค.62

EP.92 (1/5) สังข์ทอง 12 ม.ค.62    

key :    

 
 
EP.91 (1/5) สังข์ทอง 6 มกราคม 2562

EP.91 (1/5) สังข์ทอง 6 มกราคม 2562

EP.91 (1/5) สังข์ทอง 6 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.90 (1/5) สังข์ทอง 5 มกราคม 2562

EP.90 (1/5) สังข์ทอง 5 มกราคม 2562

EP.90 (1/5) สังข์ทอง 5 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.89 (1/5) สังข์ทอง 2 มกราคม 2562

EP.89 (1/5) สังข์ทอง 2 มกราคม 2562

EP.89 (1/5) สังข์ทอง 2 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.88 (1/5) สังข์ทอง 29 ธ.ค.61

EP.88 (1/5) สังข์ทอง 29 ธ.ค.61

EP.88 (1/5) สังข์ทอง 29 ธ.ค.61    

key :