•  

  EP.9 (1/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

  EP.9 (2/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

  EP.9 (3/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

  EP.9 (4/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

  EP.9 (5/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

  EP.9 (6/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

  EP.9 (7/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62
   
   
  การปฎิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญในตำแหน่งของหัวหน้ากองร้อยตำรวจฝั่งชายแดน อย่างพันตำรวจตรี ใหญ่ เวโรจน์ “กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” จนได้รับการโยกย้ายให้ไปเป็นสารวัตรที่สถานีตำรวจ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่ได้ทำคุณงามความดี ในระหว่างทางก่อนที่เขาจะไปรับตำแหน่งนั้นเขาได้อาศัยรถประจำทางไปยัง อ.พระลาน เพื่อดูลาดเลา แต่แล้วรถโดยสารกลับถูกปล้น ใหญ่ได้เห็นถึงความบกพร่องในการทำงานของสถานีตำรวจที่นี่ทันที เมื่อเขานั้นได้แสดงตัวเป็นสารวัตรคนใหม่เขาได้พบว่าผู้บังคับบัญชาที่นี่นั้นไม่มีความเป็นมิตร พร้อมขู่ว่าใหญ่จะต้องโดนกดดันตราบใดที่ยังทำงานอยู่ที่นี่
   

สารวัตรใหญ่

 
 
 
EP.14 (1/7) สารวัตรใหญ่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

EP.14 (1/7) สารวัตรใหญ่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

EP.14 (1/7) สารวัตรใหญ่ 16 กุมภาพันธ์ 2562    

key :    

 
 
EP.15 (1/7) สารวัตรใหญ่ตอนจบ 17 ก.พ.62

EP.15 (1/7) สารวัตรใหญ่ตอนจบ 17 ก.พ.62

EP.15 (1/7) สารวัตรใหญ่ตอนจบ 17 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.13 (1/7) สารวัตรใหญ่ 15 ก.พ.62

EP.13 (1/7) สารวัตรใหญ่ 15 ก.พ.62

EP.13 (1/7) สารวัตรใหญ่ 15 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.11 (1/7) สารวัตรใหญ่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

EP.11 (1/7) สารวัตรใหญ่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

EP.11 (1/7) สารวัตรใหญ่ 10 กุมภาพันธ์ 2562    

key :    

 
 
EP.12 (1/7) สารวัตรใหญ่ 10 ก.พ.62

EP.12 (1/7) สารวัตรใหญ่ 10 ก.พ.62

EP.12 (1/7) สารวัตรใหญ่ 10 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.11 (1/7) สารวัตรใหญ่ 9 ก.พ.62

EP.11 (1/7) สารวัตรใหญ่ 9 ก.พ.62

EP.11 (1/7) สารวัตรใหญ่ 9 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.10 (1/7) สารวัตรใหญ่ 8 ก.พ.62

EP.10 (1/7) สารวัตรใหญ่ 8 ก.พ.62

EP.10 (1/7) สารวัตรใหญ่ 8 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.9 (1/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

EP.9 (1/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62

EP.9 (1/7) สารวัตรใหญ่ 3 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.8 (1/7) สารวัตรใหญ่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

EP.8 (1/7) สารวัตรใหญ่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

EP.8 (1/7) สารวัตรใหญ่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    

key :    

 
 
EP.7 (1/7) สารวัตรใหญ่ 1 ก.พ.62

EP.7 (1/7) สารวัตรใหญ่ 1 ก.พ.62

EP.7 (1/7) สารวัตรใหญ่ 1 ก.พ.62    

key :    

 
 
EP.6 (1/7) สารวัตรใหญ่ 27 ม.ค.62

EP.6 (1/7) สารวัตรใหญ่ 27 ม.ค.62

EP.6 (1/7) สารวัตรใหญ่ 27 ม.ค.62    

key :    

 
 
EP.5 (1/7) สารวัตรใหญ่ 26 มกราคม 2562

EP.5 (1/7) สารวัตรใหญ่ 26 มกราคม 2562

EP.5 (1/7) สารวัตรใหญ่ 26 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.4 (1/7) สารวัตรใหญ่ 25 มกราคม 2562

EP.4 (1/7) สารวัตรใหญ่ 25 มกราคม 2562

EP.4 (1/7) สารวัตรใหญ่ 25 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.3 (1/7) สารวัตรใหญ่ 20 มกราคม 2562

EP.3 (1/7) สารวัตรใหญ่ 20 มกราคม 2562

EP.3 (1/7) สารวัตรใหญ่ 20 มกราคม 2562    

key :    

 
 
EP.2 (1/7) สารวัตรใหญ่ 18 ม.ค.62

EP.2 (1/7) สารวัตรใหญ่ 18 ม.ค.62

EP.2 (1/7) สารวัตรใหญ่ 18 ม.ค.62    

key :    

 
 
EP.1 (1/7) สารวัตรใหญ่ตอนแรก 13 ม.ค.62

EP.1 (1/7) สารวัตรใหญ่ตอนแรก 13 ม.ค.62

EP.1 (1/7) สารวัตรใหญ่ตอนแรก 13 ม.ค.62    

key :    

 
 
3มือปืนสารวัตรใหญ่ Part 1/7 13 กรกฎาคม 2561

3มือปืนสารวัตรใหญ่ Part 1/7 13 กรกฎาคม 2561

3มือปืนสารวัตรใหญ่ Part 1/7 13 กรกฎาคม 2561    

key :