สี่ไม้คาน

 
 
 
EP.30 (1/4) สี่ไม้คานตอนจบ 15 ตุลาคม 2562

EP.30 (1/4) สี่ไม้คานตอนจบ 15 ตุลาคม 2562

EP.30 (1/4) สี่ไม้คานตอนจบ 15 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.29 (1/4) สี่ไม้คาน 15 ตุลาคม 2562

EP.29 (1/4) สี่ไม้คาน 15 ตุลาคม 2562

EP.29 (1/4) สี่ไม้คาน 15 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.28 (1/4) สี่ไม้คาน 15 ตุลาคม 2562

EP.28 (1/4) สี่ไม้คาน 15 ตุลาคม 2562

EP.28 (1/4) สี่ไม้คาน 15 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.27 (1/4) สี่ไม้คาน 10 ตุลาคม 2562

EP.27 (1/4) สี่ไม้คาน 10 ตุลาคม 2562

EP.27 (1/4) สี่ไม้คาน 10 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.26 (1/4) สี่ไม้คาน 10 ตุลาคม 2562

EP.26 (1/4) สี่ไม้คาน 10 ตุลาคม 2562

EP.26 (1/4) สี่ไม้คาน 10 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.25 (1/4) สี่ไม้คาน 9 ตุลาคม 2562

EP.25 (1/4) สี่ไม้คาน 9 ตุลาคม 2562

EP.25 (1/4) สี่ไม้คาน 9 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.24 (1/4) สี่ไม้คาน 8 ตุลาคม 2562

EP.24 (1/4) สี่ไม้คาน 8 ตุลาคม 2562

EP.24 (1/4) สี่ไม้คาน 8 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.23 (1/4) สี่ไม้คาน 4 ตุลาคม 2562

EP.23 (1/4) สี่ไม้คาน 4 ตุลาคม 2562

EP.23 (1/4) สี่ไม้คาน 4 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.22 (1/4) สี่ไม้คาน 3 ตุลาคม 2562

EP.22 (1/4) สี่ไม้คาน 3 ตุลาคม 2562

EP.22 (1/4) สี่ไม้คาน 3 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.21 (1/4) สี่ไม้คาน 2 ตุลาคม 2562

EP.21 (1/4) สี่ไม้คาน 2 ตุลาคม 2562

EP.21 (1/4) สี่ไม้คาน 2 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.20 (1/4) สี่ไม้คาน 1 ตุลาคม 2562

EP.20 (1/4) สี่ไม้คาน 1 ตุลาคม 2562

EP.20 (1/4) สี่ไม้คาน 1 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.19 (1/4) สี่ไม้คาน 30 กันยายน 2562

EP.19 (1/4) สี่ไม้คาน 30 กันยายน 2562

EP.19 (1/4) สี่ไม้คาน 30 กันยายน 2562    

 
 
EP.18 (1/4) สี่ไม้คาน 27 กันยายน 2562

EP.18 (1/4) สี่ไม้คาน 27 กันยายน 2562

EP.18 (1/4) สี่ไม้คาน 27 กันยายน 2562    

 
 
EP.17 (1/4) สี่ไม้คาน 26 กันยายน 2562

EP.17 (1/4) สี่ไม้คาน 26 กันยายน 2562

EP.17 (1/4) สี่ไม้คาน 26 กันยายน 2562    

 
 
EP.16 (1/4) สี่ไม้คาน 25 กันยายน 2562

EP.16 (1/4) สี่ไม้คาน 25 กันยายน 2562

EP.16 (1/4) สี่ไม้คาน 25 กันยายน 2562    

 
 
EP.15 (1/4) สี่ไม้คาน 24 กันยายน 2562

EP.15 (1/4) สี่ไม้คาน 24 กันยายน 2562

EP.15 (1/4) สี่ไม้คาน 24 กันยายน 2562    

 
 
EP.14 (1/4) สี่ไม้คาน 23 กันยายน 2562

EP.14 (1/4) สี่ไม้คาน 23 กันยายน 2562

EP.14 (1/4) สี่ไม้คาน 23 กันยายน 2562    

 
 
EP.13 (1/4) สี่ไม้คาน 20 กันยายน 2562

EP.13 (1/4) สี่ไม้คาน 20 กันยายน 2562

EP.13 (1/4) สี่ไม้คาน 20 กันยายน 2562    

 
 
EP.12 (1/4) สี่ไม้คาน 19 กันยายน 2562

EP.12 (1/4) สี่ไม้คาน 19 กันยายน 2562

EP.12 (1/4) สี่ไม้คาน 19 กันยายน 2562    

 
 
EP.11 (1/4) สี่ไม้คาน 18 กันยายน 2562

EP.11 (1/4) สี่ไม้คาน 18 กันยายน 2562

EP.11 (1/4) สี่ไม้คาน 18 กันยายน 2562    

 
 
key ::,,,DRAMA,RATE=G,RATING=0,2019-10-16 10:54:30
description ::เรื่องย่อละครสี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะลง เรื่องวุ่น ๆ ฮา ๆ จึงบังเกิด