key ::,,,DRAMA,RATE=G,RATING=0,2016-03-12 13:20:38
description ::ละครซีรี่ส์ หลวงตามหาชน ซีรี่ส์หรรษา นำทีมโดยหลวงตาบุญ และ เหล่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย เนื่องจากที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นย่อมมีปัญหา หลวงตาต้องพบเจอกับเรื่องวุ่นวายต่างๆมากมาย และด้วยที่เป็นพระที่เห็นคนเดือดร้อนจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ หลวงตาต้องเข้าไปแก้ปัญหา โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือสำคัญราวสนุก ๆ แบบนี้ได้ในรายการ หลวงตามหาชนออกอากาศ