ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์

 
 
 
Dexter's Laboratory ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ 2 เมษายน 2561

Dexter's Laboratory ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ 2 เมษายน 2561

Dexter's Laboratory ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ 2 เมษายน 2561    

 
 
ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ 5 มีนาคม 2561

ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ 5 มีนาคม 2561

ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ 5 มีนาคม 2561    

 
 
key ::,,,CARTOON,RATE=G,RATING=0,2018-03-06 18:03:54
description ::ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ เป็นเรื่องราวของเด็กซ์เตอร์ เด็กอัจฉริยะ ผู้ซึ่งมีสติปัญญาเหนือเด็กทั่วไป เขามีห้องทดลองลับอยู่ในห้องนอนของเขา โดยในแต่ละตอนเขามีหน้าที่ปกป้องห้องทดลองของเขาจากดีดี พี่สาวตัวร้าย และต้องไม่ให้พ่อกับแม่รู้เรื่องนี้อีกด้วย