•  

  EP.1 (1/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62

  EP.1 (2/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62

  EP.1 (3/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62

  EP.1 (4/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62

  EP.1 (5/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62

  EP.1 (6/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62

  EP.1 (7/7) อินทรีแดงตอนแรก ย้อนหลัง 10 ต.ค.62
   
   
  อินทรีแดง หนึ่งบุรุษลึกลับนามอินทรีแดง ผู้กระทำความดีอยู่เหนือกฏหมาย หนึ่งสาวสวยพราวเสน่ห์ ผู้ยึดมั่นในความดี แต่เกลียดชังผู้ใช้อำนาจโดยมิชอบ หนึ่งนายตำรวจหนุ่มฝีมือดี ผู้ยึดมั่นในกฏหมายและความถูกต้อง เมื่อองค์กรชั่วมีแผนการทำลายล้างผู้คนครั้งใหญ่ ปฏิบัติการกวาดล้างเหล่าวายร้ายของผู้มีอุดมการณ์ที่แตกต่าง แต่มีเป้าหมายเดียวกันจึงเริ่มต้น
   

อินทรีแดง

 
 
 
EP.15 (1/7) อินทรีแดงตอนจบ 28 พฤศจิกายน 2562

EP.15 (1/7) อินทรีแดงตอนจบ 28 พฤศจิกายน 2562

EP.15 (1/7) อินทรีแดงตอนจบ 28 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.14 (1/7) อินทรีแดง 27 พฤศจิกายน 2562

EP.14 (1/7) อินทรีแดง 27 พฤศจิกายน 2562

EP.14 (1/7) อินทรีแดง 27 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.13 (1/7) อินทรีแดง 21 พฤศจิกายน 2562

EP.13 (1/7) อินทรีแดง 21 พฤศจิกายน 2562

EP.13 (1/7) อินทรีแดง 21 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.12 (1/7) อินทรีแดง 20 พฤศจิกายน 2562

EP.12 (1/7) อินทรีแดง 20 พฤศจิกายน 2562

EP.12 (1/7) อินทรีแดง 20 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.11 (1/7) อินทรีแดง 14 พฤศจิกายน 2562

EP.11 (1/7) อินทรีแดง 14 พฤศจิกายน 2562

EP.11 (1/7) อินทรีแดง 14 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.10 (1/7) อินทรีแดง 13 พฤศจิกายน 2562

EP.10 (1/7) อินทรีแดง 13 พฤศจิกายน 2562

EP.10 (1/7) อินทรีแดง 13 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.9 (1/7) อินทรีแดง 7 พฤศจิกายน 2562

EP.9 (1/7) อินทรีแดง 7 พฤศจิกายน 2562

EP.9 (1/7) อินทรีแดง 7 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.8 (1/7) อินทรีแดง 6 พฤศจิกายน 2562

EP.8 (1/7) อินทรีแดง 6 พฤศจิกายน 2562

EP.8 (1/7) อินทรีแดง 6 พฤศจิกายน 2562    

key :    

 
 
EP.7 (1/7) อินทรีแดง 31 ตุลาคม 2562

EP.7 (1/7) อินทรีแดง 31 ตุลาคม 2562

EP.7 (1/7) อินทรีแดง 31 ตุลาคม 2562    

key :    

 
 
EP.6 (1/7) อินทรีแดง 30 ตุลาคม 2562

EP.6 (1/7) อินทรีแดง 30 ตุลาคม 2562

EP.6 (1/7) อินทรีแดง 30 ตุลาคม 2562    

key :    

 
 
EP.5 (1/7) อินทรีแดง 24 ตุลาคม 2562

EP.5 (1/7) อินทรีแดง 24 ตุลาคม 2562

EP.5 (1/7) อินทรีแดง 24 ตุลาคม 2562    

key :    

 
 
EP.4 (1/7) อินทรีแดง 23 ตุลาคม 2562

EP.4 (1/7) อินทรีแดง 23 ตุลาคม 2562

EP.4 (1/7) อินทรีแดง 23 ตุลาคม 2562    

key :    

 
 
EP.3 (1/7) อินทรีแดง 17 ตุลาคม 2562

EP.3 (1/7) อินทรีแดง 17 ตุลาคม 2562

EP.3 (1/7) อินทรีแดง 17 ตุลาคม 2562    

key :    

 
 
EP.2 (1/7) อินทรีแดง 16 ตุลาคม 2562

EP.2 (1/7) อินทรีแดง 16 ตุลาคม 2562

EP.2 (1/7) อินทรีแดง 16 ตุลาคม 2562    

key :    

 
 
EP.1 (1/7) อินทรีแดงตอนแรก 10 ตุลาคม 2562

EP.1 (1/7) อินทรีแดงตอนแรก 10 ตุลาคม 2562

EP.1 (1/7) อินทรีแดงตอนแรก 10 ตุลาคม 2562    

key :