•  

  อุทัยเทวี 12 มีนาคม 2560


  อุทัยเทวี ย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 1/5

  อุทัยเทวี ย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 2/5

  อุทัยเทวี ย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 3/5

  อุทัยเทวี ย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 4/5

  อุทัยเทวี ย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 5/5
   
   
  เริ่มจากธิดาพญานาคหนีจากเมืองบาดาล มาเที่ยวเมืองมนุษย์และพบรักกับรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ริมสระน้ำ เมื่อรุกขเทวดาโดนพระอินทร์ลงโทษให้ไปอยู่นอกป่าหิมพานต์ธิดาพญานาคตั้งครรภ์รอจนคลอดเป็นไข่ฟองหนึ่ง จึงใช้สไบห่อไข่และพ่นพิษคุ้มครองไว้ก่อนกลับไปเมืองบาดาล บังเอิญมีคางคกเข้ามามากินไข่แต่ก็ตายด้วยพิษพญานาค เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นเด็กหญิงจึงคิดว่าคางคกเป็นแม่ และอาศัยอยู่ในซากคางคกนั้น ตายายสองผัวเมียมาตกปลาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าก็ช่วยเลี้ยงดูจนโต ช่วยเลี้ยงดูจนโต ตั้งชื่อให้ว่า อุทัยเทวี เมื่อเติบโตได้พบกับ เจ้าชายสุทธราช แต่ตายายมีข้อกำหนดว่า ต้องสร้างสะพานทองตั้งแต่วังจนถึงบ้านตายาย ในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเจ้าชาย แต่เจ้าชายต้องไปแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันทนาตามสัญญา เจ้าหญิงฉันทนาคิดกำจัดอุทัยเทวี แต่ในที่สุด อุทัยเทวีก็ปลอดภัยและได้ครองรักกับเจ้าชายอย่างมีความสุข
   

อุทัยเทวี

 
 
 
อุทัยเทวี 12 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 12 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 12 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 11 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 11 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 11 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 5 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 5 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 5 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 4 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 4 มีนาคม 2560

อุทัยเทวี 4 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 26 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 26 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 26 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 25 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 25 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 25 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 19 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 19 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 19 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 18 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 18 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 18 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวี 12 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 12 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวี 12 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
อุทัยเทวีตอนแรก 11 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวีตอนแรก 11 กุมภาพันธ์ 2560

อุทัยเทวีตอนแรก 11 กุมภาพันธ์ 2560    

key :