เจ้าสัวมั่วนิ่ม

 
 
 
EP.30 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่มตอนจบ 26 พฤศจิกายน 2562

EP.30 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่มตอนจบ 26 พฤศจิกายน 2562

EP.30 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่มตอนจบ 26 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.29 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 25 พฤศจิกายน 2562

EP.29 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 25 พฤศจิกายน 2562

EP.29 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 25 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.28 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 22 พฤศจิกายน 2562

EP.28 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 22 พฤศจิกายน 2562

EP.28 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 22 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.27 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 21 พฤศจิกายน 2562

EP.27 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 21 พฤศจิกายน 2562

EP.27 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 21 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.26 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 20 พฤศจิกายน 2562

EP.26 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 20 พฤศจิกายน 2562

EP.26 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 20 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.25 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 19 พฤศจิกายน 2562

EP.25 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 19 พฤศจิกายน 2562

EP.25 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 19 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.24 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 18 พฤศจิกายน 2562

EP.24 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 18 พฤศจิกายน 2562

EP.24 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 18 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.23 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 15 พฤศจิกายน 2562

EP.23 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 15 พฤศจิกายน 2562

EP.23 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 15 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.22 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 14 พฤศจิกายน 2562

EP.22 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 14 พฤศจิกายน 2562

EP.22 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 14 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.21 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 13 พฤศจิกายน 2562

EP.21 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 13 พฤศจิกายน 2562

EP.21 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 13 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.20 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 12 พฤศจิกายน 2562

EP.20 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 12 พฤศจิกายน 2562

EP.20 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 12 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.19 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 11 พฤศจิกายน 2562

EP.19 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 11 พฤศจิกายน 2562

EP.19 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 11 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.18 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 8 พฤศจิกายน 2562

EP.18 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 8 พฤศจิกายน 2562

EP.18 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 8 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.17 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 7 พฤศจิกายน 2562

EP.17 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 7 พฤศจิกายน 2562

EP.17 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 7 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.16 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 6 พฤศจิกายน 2562

EP.16 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 6 พฤศจิกายน 2562

EP.16 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 6 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.15 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 5 พฤศจิกายน 2562

EP.15 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 5 พฤศจิกายน 2562

EP.15 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 5 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.14 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 4 พฤศจิกายน 2562

EP.14 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 4 พฤศจิกายน 2562

EP.14 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 4 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.13 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 1 พฤศจิกายน 2562

EP.13 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 1 พฤศจิกายน 2562

EP.13 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 1 พฤศจิกายน 2562    

 
 
EP.12 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 31 ตุลาคม 2562

EP.12 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 31 ตุลาคม 2562

EP.12 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 31 ตุลาคม 2562    

 
 
EP.11 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 30 ตุลาคม 2562

EP.11 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 30 ตุลาคม 2562

EP.11 (1/4) เจ้าสัวมั่วนิ่ม 30 ตุลาคม 2562    

 
 
key ::,,,DRAMA,RATE=G,RATING=1,2019-11-27 10:42:13
description ::อดีต..เขาคือคนชอบสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น แต่แล้วปัญหาที่เขาก่อก็นำพาให้เขารู้ความลับอันยิ่งใหญ่ แล้วเขาจะทำเช่นไร..ในเมื่อเขาย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ และความลับนั้นก็พาให้เขามาพบกับหายนะ โดยมีชีวิตของใครหลายคนเป็นเดิมพัน