•  

  เพลิงพระนาง 12 มีนาคม 2560


  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 1/7

  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 2/7

  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 3/7

  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 4/7

  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 5/7

  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 6/7

  เพลิงพระนางย้อนหลัง 12 มี.ค.60 คลิป 7/7
   
   
  เรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมติ ชี้ให้เห็นสัจธรรมที่ว่าความริษยาอาฆาตแค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ไม่เคยให้คุณแก่ใคร ดุจดั่งชะตากรรมของตัวละครในเรื่อง ที่ต่างก็ปล่อยให้อำนาจแห่งโทสะเข้าครอบงำ เพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและมีอำนาจสูงสุด แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์จักมีความผาสุกอยู่ได้ด้วยการเห็นอกเห็นใจ และเผื่อแผ่ความรักต่อกัน เพลิงพระนาง เพลิงแห่งความแค้น เพลิงแห่งอำนาจ เพลิงแห่งกิเลส ย่อมเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
   

เพลิงพระนาง

 
 
 
เพลิงพระนาง 12 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง 12 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง 12 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง 11 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง 11 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง 11 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง อนัญทิพย์ แค้น !! หลังเสียลูก ตามอาละวาด เสกขรเทวี 10 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง อนัญทิพย์ แค้น !! หลังเสียลูก ตามอาละวาด เสกขรเทวี 10 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง อนัญทิพย์ แค้น !! หลังเสียลูก ตามอาละวาด เสกขรเทวี 10 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง 5 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง 5 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง 5 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง อั้ม วีน !! หลัง ยุ้ย แผนสูง คิดยก ต่าย เทียบชั้น 4 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง อั้ม วีน !! หลัง ยุ้ย แผนสูง คิดยก ต่าย เทียบชั้น 4 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง อั้ม วีน !! หลัง ยุ้ย แผนสูง คิดยก ต่าย เทียบชั้น 4 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง อั้ม หน้าชา !! โดน ยุ้ย แซะแรง 3 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง อั้ม หน้าชา !! โดน ยุ้ย แซะแรง 3 มีนาคม 2560

เพลิงพระนาง อั้ม หน้าชา !! โดน ยุ้ย แซะแรง 3 มีนาคม 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง 26 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง 26 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง 26 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง กระติ๊บ ใส่ไฟ ! อั้ม ต้องโทษประหาร 25 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง กระติ๊บ ใส่ไฟ ! อั้ม ต้องโทษประหาร 25 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง กระติ๊บ ใส่ไฟ ! อั้ม ต้องโทษประหาร 25 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง อั้ม รอดตาย ! เหมียว ออกโรงป้อง 24 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง อั้ม รอดตาย ! เหมียว ออกโรงป้อง 24 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง อั้ม รอดตาย ! เหมียว ออกโรงป้อง 24 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง 19 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง 19 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง 19 กุมภาพันธ์ 2560    

key :    

 
 
เพลิงพระนาง 18 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง 18 กุมภาพันธ์ 2560

เพลิงพระนาง 18 กุมภาพันธ์ 2560    

key :