•  

  EP.15 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

  EP.15 (2/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

  EP.15 (3/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

  EP.15 (4/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

  EP.15 (5/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

  EP.15 (6/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

  EP.15 (7/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61
   
   
  เพราะต่างที่มาทำให้ "เขา" และ "เธอ" ค้นหาความสุขในชีวิตแตกต่างกันไป "เธอ" เชื่อในวัตถุนิยม เพราะคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข “เขา" ที่เพียบพร้อม ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ตามหาความจริงใจ จะมีสักคนไหมที่เดินเข้ามาในชีวิตเพราะรักในตัวตนของเขาไม่ใช่เพราะเงิน !!!... นั่นเป็นที่มาของการสวมรอยเป็นหัวหน้าคนงานเพื่อพิสูจน์ความจริงบางอย่าง
   

เล่ห์รักบุษบา

 
 
 
EP.15 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

EP.15 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61

EP.15 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนจบ 2 ธ.ค.61    

key :    

 
 
EP.14 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 30 พ.ย.61

EP.14 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 30 พ.ย.61

EP.14 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 30 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.13 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 25 พ.ย.61

EP.13 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 25 พ.ย.61

EP.13 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 25 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.12 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 24 พฤศจิกายน 2561

EP.12 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 24 พฤศจิกายน 2561

EP.12 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 24 พฤศจิกายน 2561    

key :    

 
 
EP.11 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 23 พ.ย.61

EP.11 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 23 พ.ย.61

EP.11 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 23 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.10 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 18 พ.ย.61

EP.10 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 18 พ.ย.61

EP.10 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 18 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.9 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 18 พฤศจิกายน 2561

EP.9 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 18 พฤศจิกายน 2561

EP.9 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 18 พฤศจิกายน 2561    

key :    

 
 
EP.8 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 16 พ.ย.61

EP.8 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 16 พ.ย.61

EP.8 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 16 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.7 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 11 พ.ย.61

EP.7 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 11 พ.ย.61

EP.7 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 11 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.6 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 11 พฤศจิกายน 2561

EP.6 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 11 พฤศจิกายน 2561

EP.6 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 11 พฤศจิกายน 2561    

key :    

 
 
EP.5 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 9 พ.ย.61

EP.5 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 9 พ.ย.61

EP.5 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 9 พ.ย.61    

key :    

 
 
EP.4 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 4 พฤศจิกายน 2561

EP.4 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 4 พฤศจิกายน 2561

EP.4 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 4 พฤศจิกายน 2561    

key :    

 
 
EP.3 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 3 พฤศจิกายน 2561

EP.3 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 3 พฤศจิกายน 2561

EP.3 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 3 พฤศจิกายน 2561    

key :    

 
 
EP.2 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 2 พฤศจิกายน 2561

EP.2 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 2 พฤศจิกายน 2561

EP.2 (1/7) เล่ห์รักบุษบา 2 พฤศจิกายน 2561    

key :    

 
 
EP.1 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนแรก 28 ต.ค.61

EP.1 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนแรก 28 ต.ค.61

EP.1 (1/7) เล่ห์รักบุษบาตอนแรก 28 ต.ค.61    

key :