แม่อายสะอื้น

 
 
 
แม่อายสะอื้น EP.13 (1/7) แม่อายสะอื้น 5 มีนาคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.13 (1/7) แม่อายสะอื้น 5 มีนาคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.13 (1/7) แม่อายสะอื้น 5 มีนาคม 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.12 (1/7) แม่อายสะอื้น 27 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.12 (1/7) แม่อายสะอื้น 27 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.12 (1/7) แม่อายสะอื้น 27 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.11 (1/7) แม่อายสะอื้น 26 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.11 (1/7) แม่อายสะอื้น 26 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.11 (1/7) แม่อายสะอื้น 26 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.10 (1/7) แม่อายสะอื้น 20 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.10 (1/7) แม่อายสะอื้น 20 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.10 (1/7) แม่อายสะอื้น 20 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.9 (1/7) แม่อายสะอื้น 19 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.9 (1/7) แม่อายสะอื้น 19 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.9 (1/7) แม่อายสะอื้น 19 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.8 (1/7) แม่อายสะอื้น 13 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.8 (1/7) แม่อายสะอื้น 13 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.8 (1/7) แม่อายสะอื้น 13 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.7 (1/7) แม่อายสะอื้น 12 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.7 (1/7) แม่อายสะอื้น 12 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.7 (1/7) แม่อายสะอื้น 12 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.6 (1/7) แม่อายสะอื้น 7 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.6 (1/7) แม่อายสะอื้น 7 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.6 (1/7) แม่อายสะอื้น 7 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.5 (1/7) แม่อายสะอื้น 5 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.5 (1/7) แม่อายสะอื้น 5 กุมภาพันธ์ 2561

แม่อายสะอื้น EP.5 (1/7) แม่อายสะอื้น 5 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.4 (1/7) แม่อายสะอื้น 30 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.4 (1/7) แม่อายสะอื้น 30 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.4 (1/7) แม่อายสะอื้น 30 มกราคม 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.3 (1/7) แม่อายสะอื้น 29 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.3 (1/7) แม่อายสะอื้น 29 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.3 (1/7) แม่อายสะอื้น 29 มกราคม 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.2 (1/7) แม่อายสะอื้น 23 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.2 (1/7) แม่อายสะอื้น 23 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.2 (1/7) แม่อายสะอื้น 23 มกราคม 2561    

 
 
แม่อายสะอื้น EP.1 (1/7) แม่อายสะอื้นตอนแรก 22 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.1 (1/7) แม่อายสะอื้นตอนแรก 22 มกราคม 2561

แม่อายสะอื้น EP.1 (1/7) แม่อายสะอื้นตอนแรก 22 มกราคม 2561    

 
 
key ::,,,DRAMA,RATE=13+,RATING=0,2018-03-06 11:09:43
description :: ดาวนิล หญิงสาวที่สวยที่สุดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอแม่อาย เป็นลูกสาว คำปัน ซึ่งเป็นครูด้านการแสดงศิลปะล้านนา ดาวนิลเป็นคนที่มีฝีมือในการรำดาบได้สวยไม่แพ้ใคร ทุกครั้งที่เธอฝึกซ้อมที่ลานกลางหมู่บ้าน จะมีชาวบ้านมานั่งดู และชื่นชมในฝีมือรำดาบของเธอเสมอ คำปันภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มาก ผิดกับ ช่อเอื้อง ลูกสาวคนเล็กที่พ่อหัดให้ตีกลองสะบัดชัย แต่ฝีมือการตีไม่เคยได้ดั่งใจผู้เป็นพ่อ ช่อเอื้องมักถูกตำหนิเสมอถึงเรื่องการไม่ตั้งใจฝึกซ้อม