แล็ปของเด็กช่างคิด

 
 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 เมษายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 เมษายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 เมษายน 2561    

 
key ::,,,OTHER,RATE=G,RATING=0,2018-03-08 14:06:01
description ::รายการที่จะนำสิ่งรอบตัว สิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาทดลองหาคำตอบ จากข้อสงสัยทั่วไปจนถึงคำถามคาใจ ที่อยากจะหาคำตอบ เราจะนำมาทดลองให้หายข้อข้องใจ