แล็ปของเด็กช่างคิด

 
 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 27 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 27 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 27 กันยายน 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 20 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 20 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 20 กันยายน 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 13 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 13 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 13 กันยายน 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 6 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 6 กันยายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 6 กันยายน 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 30 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 30 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 30 สิงหาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 23 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 23 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 23 สิงหาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 16 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 16 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 16 สิงหาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 9 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 9 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 9 สิงหาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 2 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 2 สิงหาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 2 สิงหาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 26 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 26 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 26 กรกฎาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 19 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 19 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 19 กรกฎาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 12 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 12 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 12 กรกฎาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 กรกฎาคม 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 กรกฎาคม 2561    

 
 
Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 เมษายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 เมษายน 2561

Science Lab แล็ปของเด็กช่างคิด แล็ปของเด็กช่างคิด 5 เมษายน 2561    

 
 
key ::,,,OTHER,RATE=G,RATING=0,2018-03-08 14:06:01
description ::รายการที่จะนำสิ่งรอบตัว สิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาทดลองหาคำตอบ จากข้อสงสัยทั่วไปจนถึงคำถามคาใจ ที่อยากจะหาคำตอบ เราจะนำมาทดลองให้หายข้อข้องใจ