ไฮโซสะออน

 
 
 
EP.32 (1/4) ไฮโซสะออนตอนจบ 19 ธ.ค.61

EP.32 (1/4) ไฮโซสะออนตอนจบ 19 ธ.ค.61

EP.32 (1/4) ไฮโซสะออนตอนจบ 19 ธ.ค.61    

 
 
EP.31 (1/4) ไฮโซสะออน  18 ธ.ค.61

EP.31 (1/4) ไฮโซสะออน 18 ธ.ค.61

EP.31 (1/4) ไฮโซสะออน 18 ธ.ค.61    

 
 
EP.22 (1/4) ไฮโซสะออน 5 ธันวาคม 2561

EP.22 (1/4) ไฮโซสะออน 5 ธันวาคม 2561

EP.22 (1/4) ไฮโซสะออน 5 ธันวาคม 2561    

 
 
EP.21 (1/4) ไฮโซสะออน  3 ธ.ค.61

EP.21 (1/4) ไฮโซสะออน 3 ธ.ค.61

EP.21 (1/4) ไฮโซสะออน 3 ธ.ค.61    

 
 
EP.20 (1/4) ไฮโซสะออน 30 พ.ย.61

EP.20 (1/4) ไฮโซสะออน 30 พ.ย.61

EP.20 (1/4) ไฮโซสะออน 30 พ.ย.61    

 
 
EP.19 (1/4) ไฮโซสะออน 29 พ.ย.61

EP.19 (1/4) ไฮโซสะออน 29 พ.ย.61

EP.19 (1/4) ไฮโซสะออน 29 พ.ย.61    

 
 
EP.18 (1/4) ไฮโซสะออน 28 พ.ย.61

EP.18 (1/4) ไฮโซสะออน 28 พ.ย.61

EP.18 (1/4) ไฮโซสะออน 28 พ.ย.61    

 
 
EP.17 (1/4) ไฮโซสะออน 27 พ.ย.61

EP.17 (1/4) ไฮโซสะออน 27 พ.ย.61

EP.17 (1/4) ไฮโซสะออน 27 พ.ย.61    

 
 
EP.16 (1/4) ไฮโซสะออน 26 พ.ย.61

EP.16 (1/4) ไฮโซสะออน 26 พ.ย.61

EP.16 (1/4) ไฮโซสะออน 26 พ.ย.61    

 
 
EP.15 (1/4) ไฮโซสะออน 23 พ.ย.61

EP.15 (1/4) ไฮโซสะออน 23 พ.ย.61

EP.15 (1/4) ไฮโซสะออน 23 พ.ย.61    

 
 
EP.14 (1/4) ไฮโซสะออน 22 พ.ย.61

EP.14 (1/4) ไฮโซสะออน 22 พ.ย.61

EP.14 (1/4) ไฮโซสะออน 22 พ.ย.61    

 
 
EP.13 (1/4) ไฮโซสะออน 20 พฤศจิกายน 2561

EP.13 (1/4) ไฮโซสะออน 20 พฤศจิกายน 2561

EP.13 (1/4) ไฮโซสะออน 20 พฤศจิกายน 2561    

 
 
EP.12 (1/4) ไฮโซสะออน 19 พ.ย.61

EP.12 (1/4) ไฮโซสะออน 19 พ.ย.61

EP.12 (1/4) ไฮโซสะออน 19 พ.ย.61    

 
 
EP.11 (1/4) ไฮโซสะออน 16 พ.ย.61

EP.11 (1/4) ไฮโซสะออน 16 พ.ย.61

EP.11 (1/4) ไฮโซสะออน 16 พ.ย.61    

 
 
EP.10 (1/4) ไฮโซสะออน 15 พ.ย.61

EP.10 (1/4) ไฮโซสะออน 15 พ.ย.61

EP.10 (1/4) ไฮโซสะออน 15 พ.ย.61    

 
 
EP.9 (1/4) ไฮโซสะออน 14 พ.ย.61

EP.9 (1/4) ไฮโซสะออน 14 พ.ย.61

EP.9 (1/4) ไฮโซสะออน 14 พ.ย.61    

 
 
EP.8 (1/4) ไฮโซสะออน 13 พ.ย.61

EP.8 (1/4) ไฮโซสะออน 13 พ.ย.61

EP.8 (1/4) ไฮโซสะออน 13 พ.ย.61    

 
 
EP.7 (1/4) ไฮโซสะออน 12 พ.ย.61

EP.7 (1/4) ไฮโซสะออน 12 พ.ย.61

EP.7 (1/4) ไฮโซสะออน 12 พ.ย.61    

 
 
EP.6 (1/4) ไฮโซสะออน 8 พ.ย.61

EP.6 (1/4) ไฮโซสะออน 8 พ.ย.61

EP.6 (1/4) ไฮโซสะออน 8 พ.ย.61    

 
 
EP.5 (1/4) ไฮโซสะออน 7 พ.ย.61

EP.5 (1/4) ไฮโซสะออน 7 พ.ย.61

EP.5 (1/4) ไฮโซสะออน 7 พ.ย.61    

 
 
key ::,,,BLUES,RATE=G,RATING=0,2018-12-05 11:55:42
description ::เมื่อไฮโซสาวทายาทอภิมหาเศรษฐีตระกูลดัง ใช้ชีวิตดั่งเซเลบผู้สูงส่ง ต้องมารับหน้าที่ดูแลโรงงานเย็บผ้าที่ใกล้จะเจ๊ง..มิเจ๊งแหล่ โดยมีเดิมพันเป็นกองมรดกเท่าภูเขาเลากา และที่โรงงานนั้นเอง ทำให้เธอได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่ถูกปิดบังมานานนับสิบปี