192season1

 
 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.10

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.10

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.10    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.9

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.9

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.9    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.8

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.8

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.8    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.7

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.7

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.7    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.6

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.6

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.6    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.5

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.5

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.5    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.4

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.4

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.4    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.3

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.3

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.3    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.2

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.2

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.2    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.1

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.1

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง 19-2 ปี1 พากย์ไทย Ep.1    

 
 
key ::
description ::เป็นซีรี่ย์แนวสืบสวนสอบสวน เบาสมอง เรื่องราวของ 2 นายตำรวจ Nick Barron และ Ben Chartier เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ สน.19-2 มอนทรีออล ]ทั้ง 2 เป็นคู่หู ที่ต้องทำงานด้วยกันทั้งวัน ทุกวัน  แต่แตกต่างกันคนละขั้วในทุกๆด้าน ขอบคุณไฟล์จาก khunsaow