THE STAR 10 เพื่อดาวดวงนั้น 18 กันยายน 2560

THE STAR 10 เพื่อดาวดวงนั้น 18 กันยายน 2560

THE STAR 10 เพื่อดาวดวงนั้น 18 กันยายน 2560    

key : THE STAR 10    

 
 
วู้ดดี้ NEWS WOODYNEWS : เปิดใจ “โอ๊ต ปราโมทย์” ทำไมชอบปู ไปรยา?!! 13 กันยายน 2560

วู้ดดี้ NEWS WOODYNEWS : เปิดใจ “โอ๊ต ปราโมทย์” ทำไมชอบปู ไปรยา?!! 13 กันยายน 2560

วู้ดดี้ NEWS WOODYNEWS : เปิดใจ “โอ๊ต ปราโมทย์” ทำไมชอบปู ไปรยา?!! 13 กันยายน 2560    

key : วู้ดดี้ NEWS    

 
 
ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 ก่อนเที่ยงบันเทิง5 วันที่ 1 ก.ย. 2560 Part 1

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 ก่อนเที่ยงบันเทิง5 วันที่ 1 ก.ย. 2560 Part 1

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 ก่อนเที่ยงบันเทิง5 วันที่ 1 ก.ย. 2560 Part 1    

key : ก่อนเที่ยงบันเทิง 5    

 
 
ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 25 ส.ค. 2560 Part 1

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 25 ส.ค. 2560 Part 1

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 25 ส.ค. 2560 Part 1    

key : ก่อนเที่ยงบันเทิง 5    

 
 
ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 Part 1 24 สิงหาคม 2560

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 Part 1 24 สิงหาคม 2560

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 Part 1 24 สิงหาคม 2560    

key : ก่อนเที่ยงบันเทิง 5    

 
 
ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 17 ส.ค. 2560

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 17 ส.ค. 2560

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 17 ส.ค. 2560    

key : ก่อนเที่ยงบันเทิง 5    

 
 
ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 18 ส.ค. 2560 Part 3

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 18 ส.ค. 2560 Part 3

ก่อนเที่ยงบันเทิง 5 วันที่ 18 ส.ค. 2560 Part 3    

key : ก่อนเที่ยงบันเทิง 5    

 
 
ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล  วันที่ 28 ส.ค. 2560 Part 1

ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล วันที่ 28 ส.ค. 2560 Part 1

ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล วันที่ 28 ส.ค. 2560 Part 1    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล วันที่ 7 ส.ค. 2560 Part 1

ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล วันที่ 7 ส.ค. 2560 Part 1

ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล วันที่ 7 ส.ค. 2560 Part 1    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ทำนายดวงดี ดวงแรง ใน 7 วัน กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 4 22 สิงหาคม 2560

ทำนายดวงดี ดวงแรง ใน 7 วัน กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 4 22 สิงหาคม 2560

ทำนายดวงดี ดวงแรง ใน 7 วัน กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 4 22 สิงหาคม 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ วันที่ 31 ก.ค. 2560 Part 1

ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ วันที่ 31 ก.ค. 2560 Part 1

ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ วันที่ 31 ก.ค. 2560 Part 1    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ดูโหงวเฮง ใบหน้า และนิ้วมือ ใครหน้าคบและใครอันตราย กับซินแสโจ้ ในรายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ 17 กรกฎาคม 2560

ดูโหงวเฮง ใบหน้า และนิ้วมือ ใครหน้าคบและใครอันตราย กับซินแสโจ้ ในรายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ 17 กรกฎาคม 2560

ดูโหงวเฮง ใบหน้า และนิ้วมือ ใครหน้าคบและใครอันตราย กับซินแสโจ้ ในรายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ 17 กรกฎาคม 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
เปิดราศี ดวงรุ่ง พุ่งแรง กับซินแสโจ้ รายการลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 10 กรกฎาคม 2560

เปิดราศี ดวงรุ่ง พุ่งแรง กับซินแสโจ้ รายการลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 10 กรกฎาคม 2560

เปิดราศี ดวงรุ่ง พุ่งแรง กับซินแสโจ้ รายการลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 10 กรกฎาคม 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ดูดวงเนื้อคู่ ความรัก ดวงสมพงษ์ กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 3 กรกฎาคม 2560

ดูดวงเนื้อคู่ ความรัก ดวงสมพงษ์ กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 3 กรกฎาคม 2560

ดูดวงเนื้อคู่ ความรัก ดวงสมพงษ์ กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 3 กรกฎาคม 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์  Part 1 26 มิถุนายน 2560

ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 26 มิถุนายน 2560

ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 26 มิถุนายน 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ทำนายดวงสดๆ กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 19 มิถุนายน 2560

ทำนายดวงสดๆ กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 19 มิถุนายน 2560

ทำนายดวงสดๆ กับซินแสโจ้ รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 19 มิถุนายน 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 12 มิถุนายน 2560

ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 12 มิถุนายน 2560

ทำนายดวง กับซินแสโจ้ คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รายการ ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์ Part 1 12 มิถุนายน 2560    

key : ลิขิตฟ้า โหราไลฟ์    

 
 
#เกิดมากิน เกิดมากิน IHOP สุดยอดแพนเค้กอร่อยระดับโลก 13 กันยายน 2560

#เกิดมากิน เกิดมากิน IHOP สุดยอดแพนเค้กอร่อยระดับโลก 13 กันยายน 2560

#เกิดมากิน เกิดมากิน IHOP สุดยอดแพนเค้กอร่อยระดับโลก 13 กันยายน 2560    

key : #เกิดมากิน    

 
 
Teaser ยักษ์คิ้วท์ อิน นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2560

Teaser ยักษ์คิ้วท์ อิน นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2560

Teaser ยักษ์คิ้วท์ อิน นิวยอร์ก 13 กรกฎาคม 2560    

key : ยักษ์คิ้วท์    

 
 
The Guest ตีสนิทคนดัง | ปวีณา หงสกุล 1 เมษายน 2560

The Guest ตีสนิทคนดัง | ปวีณา หงสกุล 1 เมษายน 2560

The Guest ตีสนิทคนดัง | ปวีณา หงสกุล 1 เมษายน 2560    

key : ตีสนิทคนดัง