ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอน สมควร…ตาย) 14 กุมภาพันธ์ 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอน สมควร…ตาย) 14 กุมภาพันธ์ 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอน สมควร…ตาย) 14 กุมภาพันธ์ 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอน ท้องมาน) 7 กุมภาพันธ์ 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอน ท้องมาน) 7 กุมภาพันธ์ 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอน ท้องมาน) 7 กุมภาพันธ์ 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตาต่อตา) 31 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตาต่อตา) 31 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตาต่อตา) 31 มกราคม 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (คนขายชีวิต) 24 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (คนขายชีวิต) 24 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (คนขายชีวิต) 24 มกราคม 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (คนขายชีวิต) 17 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (คนขายชีวิต) 17 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (คนขายชีวิต) 17 มกราคม 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอนใครลิขิต) 10 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอนใครลิขิต) 10 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ตอนใครลิขิต) 10 มกราคม 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ขายบุญ ได้บาป หลอกบุพการี กรรมหนัก) 3 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ขายบุญ ได้บาป หลอกบุพการี กรรมหนัก) 3 มกราคม 2555

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (ขายบุญ ได้บาป หลอกบุพการี กรรมหนัก) 3 มกราคม 2555    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (กรรมลิขิตแห่งปี54) 27 ธันวาคม 2554

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (กรรมลิขิตแห่งปี54) 27 ธันวาคม 2554

ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง (กรรมลิขิตแห่งปี54) 27 ธันวาคม 2554    

key : กรรมลิขิต    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (มาอย่างสันติ) 31 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (มาอย่างสันติ) 31 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (มาอย่างสันติ) 31 สิงหาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (หมาดำ) 24 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (หมาดำ) 24 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (หมาดำ) 24 สิงหาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ชีวิตติดแบรนด์) 17 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ชีวิตติดแบรนด์) 17 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ชีวิตติดแบรนด์) 17 สิงหาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (คนไม่สำคัญ) 10 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (คนไม่สำคัญ) 10 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (คนไม่สำคัญ) 10 สิงหาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (วินาทีชี้เป็นชี้ตาย) 3 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (วินาทีชี้เป็นชี้ตาย) 3 สิงหาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (วินาทีชี้เป็นชี้ตาย) 3 สิงหาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง  (ยอดมนุษย์2) 27 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ยอดมนุษย์2) 27 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ยอดมนุษย์2) 27 กรกฎาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ตอน ยอดมนุษย์1) 20 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ตอน ยอดมนุษย์1) 20 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ตอน ยอดมนุษย์1) 20 กรกฎาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ผีบ้าคาราโอเกะ) 13 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ผีบ้าคาราโอเกะ) 13 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ผีบ้าคาราโอเกะ) 13 กรกฎาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ไฟราคะ) 6 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ไฟราคะ) 6 กรกฎาคม 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ไฟราคะ) 6 กรกฎาคม 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (โรงละครผีสิง) 22 มิถุนายน 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (โรงละครผีสิง) 22 มิถุนายน 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (โรงละครผีสิง) 22 มิถุนายน 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (เงินซื้ออนาคต) 15 มิถุนายน 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (เงินซื้ออนาคต) 15 มิถุนายน 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (เงินซื้ออนาคต) 15 มิถุนายน 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ    

 
 
ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ว่านโลหิต) 8 มิถุนายน 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ว่านโลหิต) 8 มิถุนายน 2555

ดูZen-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณย้อนหลัง (ว่านโลหิต) 8 มิถุนายน 2555    

key : ZEN-เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ