ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมอดูมือใหม่) 21 กรกฎาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมอดูมือใหม่) 21 กรกฎาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมอดูมือใหม่) 21 กรกฎาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เปลี่ยน) 14 กรกฎาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เปลี่ยน) 14 กรกฎาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เปลี่ยน) 14 กรกฎาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (โยนกรรม) 7 กรกฎาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (โยนกรรม) 7 กรกฎาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (โยนกรรม) 7 กรกฎาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน รักนะจุ๊จุ๊) 30 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน รักนะจุ๊จุ๊) 30 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน รักนะจุ๊จุ๊) 30 มิถุนายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน บุญทันตา) 23 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน บุญทันตา) 23 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน บุญทันตา) 23 มิถุนายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมัน) 16 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมัน) 16 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมัน) 16 มิถุนายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ชื่อเปลี่ยนชีพ) 9 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ชื่อเปลี่ยนชีพ) 9 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ชื่อเปลี่ยนชีพ) 9 มิถุนายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เหนืออินทรียังมีกระจิบ) 2 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เหนืออินทรียังมีกระจิบ) 2 มิถุนายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เหนืออินทรียังมีกระจิบ) 2 มิถุนายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน มรดก) 26 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน มรดก) 26 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน มรดก) 26 พฤษภาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (เงินของพ่อ) 19 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (เงินของพ่อ) 19 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (เงินของพ่อ) 19 พฤษภาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน โตกับน้าอู๋) 12 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน โตกับน้าอู๋) 12 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน โตกับน้าอู๋) 12 พฤษภาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (บ้าน) 5 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (บ้าน) 5 พฤษภาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (บ้าน) 5 พฤษภาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ซวยจะเฮง) 28 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ซวยจะเฮง) 28 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ซวยจะเฮง) 28 เมษายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เงินบุญเงินบาป) 21 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เงินบุญเงินบาป) 21 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เงินบุญเงินบาป) 21 เมษายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมอ 5 บาท) 14 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมอ 5 บาท) 14 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน หมอ 5 บาท) 14 เมษายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ปลดทุกข์ Sin Chronicle) 7 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ปลดทุกข์ Sin Chronicle) 7 เมษายน 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ปลดทุกข์ Sin Chronicle) 7 เมษายน 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (พญาโศก) 31 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (พญาโศก) 31 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (พญาโศก) 31 มีนาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (วัดใจ) 24 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (วัดใจ) 24 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (วัดใจ) 24 มีนาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (บ้านล้อมรัก) 17 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (บ้านล้อมรัก) 17 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (บ้านล้อมรัก) 17 มีนาคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ชื่อเปลี่ยนชีพ) 10 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ชื่อเปลี่ยนชีพ) 10 มีนาคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ชื่อเปลี่ยนชีพ) 10 มีนาคม 2555    

key : บันทึกกรรม