ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เพื่อนกัน) 21 มกราคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เพื่อนกัน) 21 มกราคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอน เพื่อนกัน) 21 มกราคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (นักชก) 14 มกราคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (นักชก) 14 มกราคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (นักชก) 14 มกราคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (สารภาพบาป) 7 มกราคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (สารภาพบาป) 7 มกราคม 2555

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (สารภาพบาป) 7 มกราคม 2555    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอนห่วงโซ่อาหาร) 31 ธันวาคม 2554

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอนห่วงโซ่อาหาร) 31 ธันวาคม 2554

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอนห่วงโซ่อาหาร) 31 ธันวาคม 2554    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอนลูกชาย) 24 ธันวาคม 2554

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอนลูกชาย) 24 ธันวาคม 2554

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง (ตอนลูกชาย) 24 ธันวาคม 2554    

key : บันทึกกรรม    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (โจรกรรมขำกระจาย) 26 สิงหาคม 2555‏

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (โจรกรรมขำกระจาย) 26 สิงหาคม 2555‏

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (โจรกรรมขำกระจาย) 26 สิงหาคม 2555‏    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (สัมภาษณ์เสียวพลาด) 19 สิงหาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (สัมภาษณ์เสียวพลาด) 19 สิงหาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (สัมภาษณ์เสียวพลาด) 19 สิงหาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (วันนี้ที่ผีคอย) 12 สิงหาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (วันนี้ที่ผีคอย) 12 สิงหาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (วันนี้ที่ผีคอย) 12 สิงหาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน มานะปะทะอิ๊กคิวซัง) 5 สิงหาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน มานะปะทะอิ๊กคิวซัง) 5 สิงหาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน มานะปะทะอิ๊กคิวซัง) 5 สิงหาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (คดีที่รื้อฟื้น)  29 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (คดีที่รื้อฟื้น) 29 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (คดีที่รื้อฟื้น) 29 กรกฎาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน เฮโรอีน...เลเล่) 22 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน เฮโรอีน...เลเล่) 22 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน เฮโรอีน...เลเล่) 22 กรกฎาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ใจเจ้ากรรม) 15 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ใจเจ้ากรรม) 15 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ใจเจ้ากรรม) 15 กรกฎาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ผู้กองเจ้าปัญญา) 8 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ผู้กองเจ้าปัญญา) 8 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ผู้กองเจ้าปัญญา) 8 กรกฎาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ก็หนูไม่รู้) 1 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ก็หนูไม่รู้) 1 กรกฎาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ก็หนูไม่รู้) 1 กรกฎาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (เพชรตัดเพชร 2) 24 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (เพชรตัดเพชร 2) 24 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (เพชรตัดเพชร 2) 24 มิถุนายน 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (มานะกับมานิตย์) 17 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (มานะกับมานิตย์) 17 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (มานะกับมานิตย์) 17 มิถุนายน 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (มานะกับมานี) 10 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (มานะกับมานี) 10 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (มานะกับมานี) 10 มิถุนายน 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ฆาตรกรรม อำพราง) 3 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ฆาตรกรรม อำพราง) 3 มิถุนายน 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ฆาตรกรรม อำพราง) 3 มิถุนายน 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ซุ่มสยึ๋มกึ๋ย) 27 พฤษภาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ซุ่มสยึ๋มกึ๋ย) 27 พฤษภาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ซุ่มสยึ๋มกึ๋ย) 27 พฤษภาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์    

 
 
ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน หลักฐานสำคัญ) 20 พฤษภาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน หลักฐานสำคัญ) 20 พฤษภาคม 2555

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง (ตอน หลักฐานสำคัญ) 20 พฤษภาคม 2555    

key : ผู้กองเจ้าเสน่ห์