ArmorHero

 
 
 
Armor Hero Ep.15 29 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.15 29 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.15 29 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.14 29 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.14 29 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.14 29 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.13 29 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.13 29 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.13 29 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.12 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.12 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.12 19 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.11 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.11 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.11 19 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.10 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.10 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.10 19 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.9 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.9 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.9 19 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.8 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.8 19 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.8 19 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.7 12 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.7 12 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.7 12 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.6 5 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.6 5 ตุลาคม 2558

Armor Hero Ep.6 5 ตุลาคม 2558    

 
 
Armor Hero Ep.5 26 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.5 26 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.5 26 กันยายน 2558    

 
 
Armor Hero Ep.4 23 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.4 23 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.4 23 กันยายน 2558    

 
 
Armor Hero Ep.3 21 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.3 21 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.3 21 กันยายน 2558    

 
 
Armor Hero Ep.2 19 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.2 19 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.2 19 กันยายน 2558    

 
 
Armor Hero Ep.1 16 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.1 16 กันยายน 2558

Armor Hero Ep.1 16 กันยายน 2558    

 
 
key ::,,,CARTOON,RATE=G,RATING=0,2015-10-29 16:33:57
description :: เรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายมนุษย์กับฝ่ายมารร้าย แม้มารร้ายจะถูกทำลายไปแล้วเมื่อ 5000 ปีก่อน แต่มันกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในยุคนี้เพื่อหมายทำลายมนุษย์ให้ราบคาบ เด็กหนุ่มทั้งห้าผู้สืบทอดเชื้อสายจากหมู่บ้านแห่งแสงในอดีต ซึ่งประกอบไปด้วย ธาตุไฟ, ธาตุไม้, ธาตุน้ำ, ธาตุดิน และธาตุโลหะ จึงต้องแปลงร่างเป็น Armor Hero เพื่อหยุดยั้งเหล่ามารร้ายให้จงได้!