key ::,,,OTHER,RATE=G,RATING=0,2018-04-19 11:27:30
description ::รายการที่จะสอนวิธีการประดิษฐ์แก่ทุกคน ด้วยการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหรือของใช้รอบๆตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำไปแปลงโฉมให้มีความสวยงามและแปลกใหม่