MaskedRiderAmezon

 
 
 
Masked Rider Amezon Ep.6 9 ตุลาคม 2558

Masked Rider Amezon Ep.6 9 ตุลาคม 2558

Masked Rider Amezon Ep.6 9 ตุลาคม 2558    

 
 
Masked Rider Amezon Ep.5 1 ตุลาคม 2558

Masked Rider Amezon Ep.5 1 ตุลาคม 2558

Masked Rider Amezon Ep.5 1 ตุลาคม 2558    

 
 
Masked Rider Amezon Ep.4 24 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.4 24 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.4 24 กันยายน 2558    

 
 
Masked Rider Amezon Ep.3 22 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.3 22 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.3 22 กันยายน 2558    

 
 
Masked Rider Amezon Ep.2 17 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.2 17 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.2 17 กันยายน 2558    

 
 
Masked Rider Amezon Ep.1 15 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.1 15 กันยายน 2558

Masked Rider Amezon Ep.1 15 กันยายน 2558    

 
 
key ::,,,CARTOON,RATE=G,RATING=0,2015-10-09 14:42:09
description ::Masked rider Amazon ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 19 ตุลาคม ปี 1974 ถึงวันที่ 29 มีนาคม ปี 1975 รวมทั้งสิ้น 24 ตอน โดยซีรี่ย์มาสค์ไรเดอร์อเมซอน เป็นความพยายามครั้งหนึ่งที่จะฉีกแหวกแนว หรือหาแนวทางใหม่ๆ ของทีมผู้สร้าง ทั้งการใช้โครงเรื่องจากนิยายเรื่องทาร์ซานมาประยุคเข้ากับมาสค์ไรเดอร์