criminalmindsseason12

 
 
 
Criminal Minds Season12 Ep.2-3

Criminal Minds Season12 Ep.2-3

Criminal Minds Season12 Ep.2-3    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.2-2

Criminal Minds Season12 Ep.2-2

Criminal Minds Season12 Ep.2-2    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.2-1

Criminal Minds Season12 Ep.2-1

Criminal Minds Season12 Ep.2-1    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.1-3

Criminal Minds Season12 Ep.1-3

Criminal Minds Season12 Ep.1-3    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.1-2

Criminal Minds Season12 Ep.1-2

Criminal Minds Season12 Ep.1-2    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.1-1

Criminal Minds Season12 Ep.1-1

Criminal Minds Season12 Ep.1-1    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.3-3

Criminal Minds Season12 Ep.3-3

Criminal Minds Season12 Ep.3-3    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.3-2

Criminal Minds Season12 Ep.3-2

Criminal Minds Season12 Ep.3-2    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.3-1

Criminal Minds Season12 Ep.3-1

Criminal Minds Season12 Ep.3-1    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.4-3

Criminal Minds Season12 Ep.4-3

Criminal Minds Season12 Ep.4-3    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.4-2

Criminal Minds Season12 Ep.4-2

Criminal Minds Season12 Ep.4-2    

 
 
Criminal Minds Season12 Ep.4-1

Criminal Minds Season12 Ep.4-1

Criminal Minds Season12 Ep.4-1    

 
 
key ::
description ::Criminal Minds Season 12 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม เรื่องราวของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตรกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ เป็น Profile ว่าคนที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ควรจะมีพฤติกรรมยังไง โตมาในลักษณะไหน มีวิธีในการใช้ชีวิตอย่างไร รวมไปถึงนิสัยใจคอ เพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ระบุตัวฆาตกร สรุปลักษณะของผู้ต้องสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อค้นหาผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ต่างๆ สรุปข้อมูลให้นักข่าว หากทีม BAU ให้ข้อมูลของ Unsub (ผู้ต้องสงสัย) ผิด ก็คาดได้เลยว่าการตามล่าอาชญากรคงล้มเหลวแน่ ขอบคุณซับไทยโดย : Thaisubtitle.com