gamethronesseason4

 
 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.10 จบ

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.10 จบ

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.10 จบ    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.9

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.9

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.9    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.8

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.8

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.8    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.7

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.7

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.7    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.6

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.6

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.6    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.5

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.5

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.5    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.4

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.4

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.4    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.3

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.3

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.3    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.2

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.2

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.2    

 
 
ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.1

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.1

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Game of Thrones Season 4 Ep.1    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.10-3

Game of Thrones SS 4 Ep.10-3

Game of Thrones SS 4 Ep.10-3    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.10-2

Game of Thrones SS 4 Ep.10-2

Game of Thrones SS 4 Ep.10-2    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.10-1

Game of Thrones SS 4 Ep.10-1

Game of Thrones SS 4 Ep.10-1    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.9-3

Game of Thrones SS 4 Ep.9-3

Game of Thrones SS 4 Ep.9-3    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.9-2

Game of Thrones SS 4 Ep.9-2

Game of Thrones SS 4 Ep.9-2    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.9-1

Game of Thrones SS 4 Ep.9-1

Game of Thrones SS 4 Ep.9-1    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.8-3

Game of Thrones SS 4 Ep.8-3

Game of Thrones SS 4 Ep.8-3    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.8-2

Game of Thrones SS 4 Ep.8-2

Game of Thrones SS 4 Ep.8-2    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.8-1

Game of Thrones SS 4 Ep.8-1

Game of Thrones SS 4 Ep.8-1    

 
 
Game of Thrones SS 4 Ep.7-3

Game of Thrones SS 4 Ep.7-3

Game of Thrones SS 4 Ep.7-3    

 
 
key ::
description ::ฤดูหนาวอาจยาวนานจนชั่วชีวิต” เกมออฟโธรนส์เล่าเรื่องราวความขัดแย้งของส­มาชิกครอบครัวชนชั้นสูงในจักรวรรดิต่างๆ เพื่อครองบัลลังก์น้ำแข็งตั้งแต่ต้นเรื่อง นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุก­คามจากดินแดนตอนเหนือของเวสเทรอสอันมีหิมะ­และน้ำแข็งปกคลุม พร้อมกับภัยจากทวีปฝั่งตะวันออก พ้นจากทะเลแคบไป ซึ่งค่อยปะทุขึ้นพร้อมๆ กัน