gosistergo

 
 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.7

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.7

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.7    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.6

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.6

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.6    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.5

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.5

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.5    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.4

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.4

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.4    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.3

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.3

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.3    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.2

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.2

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.2    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.1

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.1

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.1    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.10

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.10

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.10    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.9

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.9

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.9    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.8

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.8

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.8    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.12

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.12

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.12    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.11

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.11

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.11    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.13

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.13

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.13    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.14

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.14

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.14    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.20

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.20

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.20    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.19

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.19

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.19    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.18

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.18

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.18    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.17

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.17

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.17    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.16

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.16

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.16    

 
 
ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.15

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.15

ซีรี่ย์ไต้หวัน Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย Ep.15    

 
 
key ::
description ::ผู้หญิงวัย 30 กำลังมีความรักกับหนุ่ม 3 ช่วงวัยในเวลาเดียวกัน คนนึง 40 คนนึง 30 และอีกคนวัย 20 ฤดูร้อนถัดไปเธอกลับมาตามสัญญาแต่ทว่า Kuan รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอ ออกอากาศจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 13.30-14.30 เริ่มตอนแรก 14 กันยายน 2559 ทางช่อง JKN