nikitaseason2thai

 
 
 
Nikita Season 2 Ep.23

Nikita Season 2 Ep.23

Nikita Season 2 Ep.23    

 
 
Nikita Season 2 Ep.22

Nikita Season 2 Ep.22

Nikita Season 2 Ep.22    

 
 
Nikita Season 2 Ep.21

Nikita Season 2 Ep.21

Nikita Season 2 Ep.21    

 
 
Nikita Season 2 Ep.20

Nikita Season 2 Ep.20

Nikita Season 2 Ep.20    

 
 
Nikita Season 2 Ep.19

Nikita Season 2 Ep.19

Nikita Season 2 Ep.19    

 
 
Nikita Season 2 Ep.18

Nikita Season 2 Ep.18

Nikita Season 2 Ep.18    

 
 
Nikita Season 2 Ep.17

Nikita Season 2 Ep.17

Nikita Season 2 Ep.17    

 
 
Nikita Season 2 Ep.16

Nikita Season 2 Ep.16

Nikita Season 2 Ep.16    

 
 
Nikita Season 2 Ep.15

Nikita Season 2 Ep.15

Nikita Season 2 Ep.15    

 
 
Nikita Season 2 Ep.14

Nikita Season 2 Ep.14

Nikita Season 2 Ep.14    

 
 
Nikita Season 2 Ep.13

Nikita Season 2 Ep.13

Nikita Season 2 Ep.13    

 
 
Nikita Season 2 Ep.12

Nikita Season 2 Ep.12

Nikita Season 2 Ep.12    

 
 
Nikita Season 2 Ep.11

Nikita Season 2 Ep.11

Nikita Season 2 Ep.11    

 
 
Nikita Season 2 Ep.10

Nikita Season 2 Ep.10

Nikita Season 2 Ep.10    

 
 
Nikita Season 2 Ep.9

Nikita Season 2 Ep.9

Nikita Season 2 Ep.9    

 
 
Nikita Season 2 Ep.8

Nikita Season 2 Ep.8

Nikita Season 2 Ep.8    

 
 
Nikita Season 2 Ep.7

Nikita Season 2 Ep.7

Nikita Season 2 Ep.7    

 
 
Nikita Season 2 Ep.6

Nikita Season 2 Ep.6

Nikita Season 2 Ep.6    

 
 
Nikita Season 2 Ep.5

Nikita Season 2 Ep.5

Nikita Season 2 Ep.5    

 
 
Nikita Season 2 Ep.4

Nikita Season 2 Ep.4

Nikita Season 2 Ep.4    

 
 
key ::
description ::Alex ยอมทำงานร่วมกับ Division เพื่อจัดการกับ Nikita ซึ่งวิธีนี้เป็นหนทางเดียวที่จะได้รับสิทธิที่ควรจะได้คืนมา ใน Season 2 นี้ผู้ชมต้องคอยดูว่า Division ในรูปแบบใหม่หลังจากที่ Amanda (Melinda Clarke) ได้โค่นอำนาจ Percy (Xander Berkeley) นั้นจะดีกว่ายุคก่อนก่อนๆหรือไม่