sthelastpoliceman

 
 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.10

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.10

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.10    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.9

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.9

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.9    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.8

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.8

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.8    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.7

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.7

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.7    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.6

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.6

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.6    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.5

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.5

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.5    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.4

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.4

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.4    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.3

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.3

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.3    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.2

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.2

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.2    

 
 
S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.1

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.1

S-The Last Policeman มือปราบเหนือมนุษย์ พากย์ไทย Ep.1    

 
 
key ::
description ::เรื่องนี้สร้างมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น เป็นเรื่องราวของ NPS ( ย่อมาจาก The National Police Safety Rescue) หน่วยงานรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยของตำรวจนครบาล ของโตเกียว มีแผนกพิเศษอยู่ในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีทีมที่พิเศษที่ใช้ในการโจมตี และป้องกันเหตุร้ายจากการก่อการร้าย แผนกพิเศษนี้เรียกว่า SAT (Special Unit) ซึ่งได้รวบรวมคนที่มีฝีมือดี มีทักษะในด้านการสืบสวนสอบสวน เรียกทีมนี้ว่า SIT (Special Investigation Team) ซึ่งพวกเขา จะได้รับมอบหมายงานให้จับอาชญากรเข้าห้องขังถ้าเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ ทีมนี้มีคนเพียงไม่กี่คนแต่มากไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ ที่หาตัวจับยากเป็นสุดยอดฝีมือของกรมตำรวจ ซึ่งได้นำวิธีการ ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการต่อสู้กับ อาชญากรรมที่เลวร้าย