scorpionseason3

 
 
 
Ep.1-Ep.2-3

Ep.1-Ep.2-3

Ep.1-Ep.2-3    

 
 
สำรองEp.1-Ep.2-3

สำรองEp.1-Ep.2-3

สำรองEp.1-Ep.2-3    

 
 
Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-3

Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-3

Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-3    

 
 
Ep.1-Ep.2-2

Ep.1-Ep.2-2

Ep.1-Ep.2-2    

 
 
สำรองEp.1-Ep.2-2

สำรองEp.1-Ep.2-2

สำรองEp.1-Ep.2-2    

 
 
Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-2

Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-2

Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-2    

 
 
Ep.1-Ep.2-1

Ep.1-Ep.2-1

Ep.1-Ep.2-1    

 
 
สำรองEp.1-Ep.2-1

สำรองEp.1-Ep.2-1

สำรองEp.1-Ep.2-1    

 
 
Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-1

Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-1

Scorpion Season3 Ep.1-Ep.2-1    

 
 
key ::
description ::ดัดแปลงจากเรื่องจริงของ Walter O’Brien เด็กหนุ่มอัจฉริยะที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคนคอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่