secondtimetwentyyearsold

 
 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-2    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.16-1    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-2    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.15-1    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-2    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.14-1    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-2    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.13-1    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-2    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.12-1    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-2    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-1

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.11-1    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.10-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.10-3

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.10-3    

 
 
ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.10-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.10-2

ซีรีย์เกาหลี Second Time Twenty Years Old ซับไทยEp.10-2    

 
 
key ::
description ::เป็นเรื่องราวของคุณแม่สาวสวยวัย 38 ปี Ha No Ra (Choi Ji Woo) เธอได้กลายเป็นแม่คนตั้งแต่เธออายุได้เพียง 19 ปี ในเวลาต่อมาเธอตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันกับลูกชายวัย 20 ปี ของเธออีกครั้ง ในการกลับสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งนี้เธอจะต้องเจอกับอะไรบ้าง