theconfidant

 
 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.20

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.20

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.20    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.22

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.22

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.22    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.21

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.21

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.21    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.23

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.23

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.23    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.24

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.24

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.24    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.25

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.25

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.25    

 
 
สำรองEp.26

สำรองEp.26

สำรองEp.26    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.26

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.26

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.26    

 
 
สำรองEp.28

สำรองEp.28

สำรองEp.28    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.28

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.28

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.28    

 
 
สำรองEp.27

สำรองEp.27

สำรองEp.27    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.27

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.27

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.27    

 
 
สำรองEp.30

สำรองEp.30

สำรองEp.30    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.30

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.30

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.30    

 
 
สำรองEp.29

สำรองEp.29

สำรองEp.29    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.29

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.29

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.29    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.31

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.31

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.31    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.32

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.32

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.32    

 
 
The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.33

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.33

The Confidant ขันทีวังต้องห้าม Ep.33    

 
 
สำรองEp.34

สำรองEp.34

สำรองEp.34    

 
 
key ::
description ::ซีรีย์TVB บันทึกหน้าประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นของขันทีที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในวังต้องห้าม นำแสดงโดย หมี่เซียะ, หลี่เย่าเสียง มารับบท ขันที เรื่องราวของ Lei Lin-ying และ On Tak-hoi มาจากครอบครัวที่ยากจนและถูกขายให้เข้าไปเป็นขันทีอยู่ในวังตั้งแต่ยังเด็ก จนได้เป็นขันทีอาวุโสและเค้าต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการในวังต้องห้าม ติดตามเรื่องราวดราม่าเข้มข้นได้ใน The Confidant ขันทีวังต้องห้าม ออกอากาศทางช่อง3family จ-ศ เริ่ม1 สิงหาคม 2559