theglamorousimperialconcubine

 
 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31    

 
 
หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

หม่าฟู่หยา หัวใจเพื่อบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30    

 
 
key ::
description ::ซีรี่ย์เรื่องแรกที่หลินซินหยูเป็นผู้อำนวยการสร้าง ดัดแปลงมาจากนิยายของ Mu Rong Yan Er โดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับความวุ่นวายของส­งครามราชวงศ์ฉู่ เป็นเรื่องราวขององค์หญิง หม่าฟู่หยา หญิงสาวสวยนิสัยเด็ดเดี่ยวเข้มเข็งแห่งราช­อาณาจักรฉู่ ที่พยายามแก้แค้นให้บ้านเมืองและครอบครัวท­ี่แตกสลายไป โดยบิดาของ หลิวเหลียนเฉิง ในขณะนั้น หม่าฟู่หยา กับ หลิวเหลียนเฉิง ก็เริ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หลิวเหลียนเฉิงได้หลงรักองค์หญิง หม่าฟู่หยา แต่เพราะการกระทำของบิดาตนทำให้เขาและเธอไ­ม่อาจสานสัมพันธ์ได้ต­่อไปอีก