thestoryoflluhalandjinchan

 
 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.46

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.46

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.46    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.45

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.45

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.45    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.44

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.44

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.44    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.43

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.43

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.43    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.42

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.42

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.42    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.41

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.41

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.41    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.40

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.40

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.40    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.39

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.39

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.39    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.38

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.38

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.38    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.48

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.48

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.48    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.47

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.47

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.47    

 
 
สำรองEp.49

สำรองEp.49

สำรองEp.49    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.49

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.49

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.49    

 
 
สำรองEp.50

สำรองEp.50

สำรองEp.50    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.50

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.50

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.50    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.51

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.51

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.51    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.52

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.52

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.52    

 
 
สำรองEp.54

สำรองEp.54

สำรองEp.54    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.54

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.54

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.54    

 
 
The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.53

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.53

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.53    

 
 
key ::
description ::เรื่องราวของหลิวไห่และจินเฉิน ตำนานละครละครพื้นบ้านจีน หลิวอู๋ต่อสู้กับคางคกสีทองแห่งเรื่องราวของเวทมนตร์ชั้นสูง ถูกทำร้ายแต่ชิวอิงหู จากเพื่อนกลายเป็นคนรักที่ยังหลงรักชิวอิงหูของคางคกสีทอง ถันเหย้าเหวิน ในบทบาทนี้ให้กับเขาบางคนโดยสิ่งที่เป็นพวกเขาในที่สุดพวกเขากลายเป็นเพื่อนและเข้าร่วมสงครามในอินเดีย..