threedays

 
 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.16

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.16

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.16    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.15

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.15

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.15    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.14

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.14

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.14    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.13

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.13

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.13    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.12

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.12

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.12    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.11

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.11

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.11    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.10

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.10

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.10    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.9

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.9

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.9    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.8

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.8

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.8    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.7

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.7

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.7    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.6

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.6

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.6    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.5

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.5

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.5    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.4

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.4

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.4    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.3

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.3

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.3    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.2

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.2

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.2    

 
 
ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.1

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.1

ซีรี่ย์เกาหลี Three Days พากย์ไทย Ep.1    

 
 
key ::
description ::เรื่องราวของประธานาธิบดีที่เดินทางไปบ้านพักตากอากาศส่วนตัวเพื่อพักผ่อน เกิดหายตัวไปพร้อมกับเสียงปืน 3 นัด โดยละครจะถ่ายทอดเหตุการณ์คับขันของประธานาธิบดีกับผู้อารักขาประธานาธิบดีที่ติดตามร่องรอยของคดีเพื่อตามหาประธานาธิบดีที่หายตัวไป