warriorsoftheyangclan

 
 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.10

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.10

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.10    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.9

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.9

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.9    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.8

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.8

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.8    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.7

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.7

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.7    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.6

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.6

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.6    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.5

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.5

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.5    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.4

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.4

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.4    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.11

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.11

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.11    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.12

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.12

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.12    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.15

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.15

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.15    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.14

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.14

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.14    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.13

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.13

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.13    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.17

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.17

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.17    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.16

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.16

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.16    

 
 
Ep.19

Ep.19

Ep.19    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.19

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.19

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.19    

 
 
Ep.18

Ep.18

Ep.18    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.18

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.18

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.18    

 
 
Ep21

Ep21

Ep21    

 
 
Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.21

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.21

Warriors of the Yang Clan วีรบุรุษตระกูลหยาง Ep.21    

 
 
key ::
description ::หลังจากที่จ้าวควงอิ้นปฐมกษัตริย์ต้าซ่งเถลิงราชสมบัติแล้ว หยางเย่แม่ทัพใหญ่ของเป่ยฮั่นด้วยไม่พอใจหลิวฉงผู้ปกครองเป่ยฮั่น ดังนั้นจึงพาลูกเมียและกำลังทหารมาสวามิภักดิ์ต้าซ่ง หยางเย่ต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณไท่จงฮ่องเต้ ดังนั้นจึงนำทัพตระกูลหยางเดินทางยึดดินแดนต่างๆ ทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้วยความดีความชอบ ไท่จงฮ่องเต้จึงทรงสถาปนาหยางเย่เป็นแม่ทัพใหญ่องครักษ์ฝ่ายขวา ทั้งยังพระราชทานจวนเทียนปอเป็นที่พักอาศัยอีกด้วย ทำให้ชื่อเสียงสกุลหยางเลื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดิน ความดีความชอบของหยางเย่เป็นที่อิจฉาของขุนนางน้อยใหญ่ทั้งราชสำนัก ในเวลาเดียวกัน สกุลหยางก็กลายเป็นเสี้ยนหนามสำคัญของแคว้นเหลียว ทำให้แคว้นเหลียวคิดกำจัดสกุลหยางเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามต่อไป