zhenmingtianzi

 
 
 
ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi  พากย์ไทย Ep.1

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi  พากย์ไทย Ep.1

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi  พากย์ไทย Ep.1    

 
 
ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.3

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.3

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.3    

 
 
ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.2

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.2

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.2    

 
 
ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.4

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.4

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.4    

 
 
ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.5

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.5

ซีรี่ย์จีน Zhen ming tian zi พากย์ไทย Ep.5    

 
 
key ::
description ::ชื่อเรื่อง : เจ้าหนูจอมราชันย์ ชื่อจีน : 真命天子 ชื่ออังกฤษ : son of heaven จำนวน 51 ตอน ตอนละ 30 นาที